_self

Regler och tolkning av lagstiftning kring förmånsbeskattning av privat hälso- och sjukvård

Under det senaste året har det uppstått många frågor kring förmånsbeskattning i samband med slopandet av skattefriheten för förmån av privat ohälso- och sjukvård och vård och läkemedel utomlands (1 juli 2018).

Frågorna har framförallt handlat om den speciella gränsdragningsproblematik som gäller för företagshälsovården, vad är att anse som förmånsskattefria insatser för att förebygga och åtgärda ohälsa? Vad är att anse som löneförmån av icke offentligt finansierad sjukvård? Vilka undantag finns? Vad säger lagen och hur arbetar skatteverket för att stödja arbetsgivaren i sina insatser för att förebygga och åtgärda ohälsa? Finns det några skillnader mellan extern och intern företagshälsa?

Vid ett frukostseminarium den 7 oktober med Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket diskuterades hur regler och tolkning av lagstiftningen kring förmån av privat hälso- och sjukvård ser ut
Seminariet filmades för medlemmar i Sveriges Företagshälsor och kan ses i efterhand. 
Hämta länk här