_self

Återträff för 15-metodutbildade

Återträff för dig som genomgått 15-metodutbildning

En efterfrågad uppdateringsdag för dig som genomgått 15-metodutbildningen. Syftet är att förmedla ny kunskap, ge fördjupad kunskap och skapa utrymme för erfarenhetsutbyte för dig som arbetar med 15-metoden.

Datum: Fredag 16 november 2018
Tid:       09.00 – 16.00 (kaffe och registrering från kl. 08.30)
Plats:   Stockholm, Sturegatan 11 (Almegahuset)
Pris:     Medlem i Sveriges Företagshälsor 2 495 kr + moms. Övriga 3 495 kr + moms

Innehåll:
 • Behandling av alkoholproblem kräver inte specialistkompetens och mer behandling är inte bättre än mindre! Presentation av en avhandling.
 • Hur påverkar alkohol olika diagnoser och hälsoproblem och hur kan vi använda det i mötet med klienten?
 • Biologiska markörer vid alkoholproblem. Nuvarande kunskapsläge och olika användningsområden.
 • Diagnoser och definitioner –  nytt förslag (ICD-11)
 • Medarbetare söker hjälp för alkoholproblem hos företagshälsan utan chefs inblandning. Presentation från en fokusgrupp (medarbetare och chefer) och erfarenheter från två regioner.
 • Att utvärdera på företagshälsan - möjligheter och begränsningar samt en presentation av Clarahälsans uppföljning av behandlingsinsatser vid alkoholproblem.

Vi kommer även att ha erfarenhetsutbyte kring flera av dagens ämnen.

Föreläsare:
Sara Wallhed Finn: psykolog på Riddargatan 1 och med dr, Karolinska Institutet
Sven Wåhlin: överläkare på Riddargatan 1 och författare till boken ”Alkohol – en fråga för oss i vården”
Anders Helander: Kemist och Professor vid Karolinska Institutet
Ulric Hermansson: universitetslektor vid Karolinska Institutet
Pernilla Nordkvist: företagssköterska och projektledare på Sveriges företagshälsor
Mimmi Asplund Carlsson: företagssköterska på Clarahälsan AB

Ansvariga för dagen är Ulric Hermansson och Pernilla Nordkvist

Skicka gärna in frågor i förväg som du önskar få besvarade under dagen. Sänd dina frågor till Pernilla Nordkvist

Frågor: Kontakta Pernilla Nordkvist, tfn: 08-762 67 42

Anmälan