_self

Återträff för 15-metod-utbildade

En uppdateringsdag för dig som genomgått 15-metodutbildningen.

Syftet är att förmedla ny kunskap, ge fördjupad kunskap och skapa utrymme för erfarenhetsutbyte för dig som arbetar med 15-metoden. Dagen är under planering, mer information kommer i augusti.

Datum: Måndag 18 november 2019
Tid:       09.00 – 16.00 (kaffe och registrering från kl. 08.30)
Plats:   Stockholm, Sturegatan 11 (Almegahuset)
Pris:     Medlem i Sveriges Företagshälsor 4 495 kr + moms. Övriga 5 495 kr + moms

Ett axplock ur innehållet:
 • MI: State of art. Vad har hänt på MI-området på senare år? Hur behålls och underhålls MI-kompetens över tid? Vi får en uppdatering och prövar och övar!
 • Behandlingsmetoder som kompletterar 15-metoden. Kort presentation av Kontrollerat drickande, Återfallsprevention och MET.
 • Utvärdering av behandling med 15-metoden. Hur går det? Vad gör vi? Nya exempel från företagshälsor.

Vi kommer även att ha erfarenhetsutbyte kring dagens ämnen.

Föreläsare:
Ann-Sofie Johansson: socionom, MI-lärare och erfaren rådgivare 
Ulric Hermansson: universitetslektor vid Karolinska Institutet

Ansvariga för dagen är Ulric Hermansson och Pernilla Nordkvist

Skicka gärna in frågor eller ämnen som du vill att vi ska diskutera under dagen. Sänd ett meddelande till Pernilla Nordkvist

Frågor: Kontakta Pernilla Nordkvist, tfn: 08-762 67 42

Anmälan