_self

Återträff för 15-metod-utbildade

En uppdateringsdag för dig som genomgått 15-metodutbildningen.

Syftet är att förmedla ny kunskap, ge fördjupad kunskap och skapa utrymme för erfarenhetsutbyte för dig som arbetar med 15-metoden. 

Datum: Måndag 18 november 2019
Tid:       09.00 – 16.00 (kaffe och registrering från kl. 08.30)
Plats:   Stockholm, Sturegatan 11 (Almegahuset)
Pris:     Medlem i Sveriges Företagshälsor 4 495 kr + moms. Övriga 5 495 kr + moms

Dagens innehåll:

 • MI: State of art. Vad har hänt på MI-området på senare år? Hur behålls och underhålls MI-kompetens över tid? Vi får en uppdatering och prövar och övar!
 • Automatiska nykterhetskontroller (alkobommar) - Hur fungerar dessa och vad händer i framtiden? Vad  bör övervägas angående kvalitet och säkerhet vid köp av alkometrar?
 • Alkohol höjer risken för användning av andra beroendeframkallande substanser, presentation av en nyligen publicerad studie.
 • Nya siffror på alkoholkonsumtionen i Sverige.
 • Utvärdering av alkoholbehandling. Hur går det? Vad gör vi? Nya exempel från företagshälsor.
 • Behandlingsmetoder som kompletterar 15-metoden. Kort presentation av Kontrollerat drickande, Återfallsprevention och MET.

Vi kommer även att ha erfarenhetsutbyte.

Föreläsare:
Ann-Sofie Johansson: socionom, MI-lärare och erfaren rådgivare 
Tomas Jonsson, Motormännens helnykterhetsförbund (MHF)
Mats Ramstedt, forskningsansvarig, CAN
Cecilia Eurén-Pettersson, företagssköterska, AB Previa
Ulric Hermansson: universitetslektor, Karolinska Institutet

Ansvariga för dagen är Ulric Hermansson och Pernilla Nordkvist

Skicka gärna in frågor som du vill att vi ska diskutera under dagen. Sänd ett meddelande till Pernilla Nordkvist

Frågor: Kontakta Pernilla Nordkvist, tfn: 08-762 67 42

Anmälan

Läs mer om Anmälningsvillkor och information för kurser anordnade av Sveriges Företagshälsor