_self

Forskning

Forskning kring, om och tillsammans med företagshälsovården förekommer på flera kliniker, universitet och högskolor. Under de senaste åren har intresset för forskning inriktad mot företagshälsovård ökat. Forskning behövs bland annat för att utveckla nya metoder och kritiskt värdera befintlig metodik.

Företagshälsovård som forskningsområde

Grundläggande forskning om metoder för behandling av vissa arbetsrelaterade diagnoser är en vanlig inriktning inom forskningen. Men det kan också handla om att ta fram kunskaper som stärker kompetensen inom företagshälsovården, om arbetsmetoder inom det arbetsplatsinriktade och förebyggande arbetet eller om att studera det ekonomiska värdet av de insatser som görs inom företagshälsovården. En annan inriktning kan vara att forska om hur företagshälsovården fungerar och om och hur samhällets och kundernas förväntningar uppfylls. Dessa forskningsinriktningar kompletterar varandra och utgör sammantaget ett viktigt kunskapsunderlag för framgångsrik företagshälsovård.

Forskningen ger ökade kunskaper om företagshälsovården som kan leda till effektivare metoder och bättre arbetssätt för företagshälsovården vilket i sin tur kan leda till  nöjdare kunder och att anställda får bättre arbetsförmåga och bättre arbetsmiljöer.
 

Läs mer om aktuell forskning inom området
fhv.nu -  Ett nätverk mellan de Arbets- och Miljömedicinska klinikerna
arbetsmiljöforskning.se - Afa
Karolinska Institutet - Forskningsprogrammet för företagshälsovård
Fhvmetodik.se - ett nätverk för evidensbaserade metoder inom företagshälsovården. Ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt mellan Göteborg och Lunds universitet med målet att samla och sprida kunskap om evidensbaserade metoder inom fysisk och psykisk ohälsa.
Aktuellt om Vetenskap & Hälsa - Populärvetenskapligt om medicinsk forskning i Skåne, Arbets- och Miljömedicin i Lund
Suntarbetsliv, parternas förening för ett preventivt arbete inom arbetsmiljö i kommun- och landstingssektorn.

 

 

I fokus

Varje år drabbas ett stort antal arbetstagare av vibrationsskador i arbetet. För att minska antalet skadade behöver de förebyggande åtgärderna samordnas. Läs om vad som görs på företagshälsan, de arbets- och miljömedicinska klinikerna samt hur Arbetsmiljöverkets arbete ser ut.