Material om företagshälsovård

Informationsfilm om företagshälsovård

Sveriges Företagshälsor har tagit fram en informationsfilm om företagshälsovård.
Filmen, som är ca 8 minuter lång, är tänkt att bland annat kunna användas internt på hälsan för nyanställda, i samband med möten och aktiviteter med kunder samt mycket mer. 
Du kan  ladda ner filmen till din dator.  OBS! Filmen är 350 mb stor.
Filmen är sammanställd av Sveriges Företagshälsor i samarbete med Landstingshälsan i Örebro. Sekvenser har också hämtats från utbildningsfilmen Framgångsrik Företagshälsovård.


Framgångsrik företagshälsovård

Boken Framgångsrik företagshälsovård - möjligheter och metoder (SOU 2011:63) togs fram av FHV-delegationen hösten 2011. I boken ringas kunskapsområdet företagshälsovård in genom texter, intervjuer samt  fristående redigerade artiklar som speglar företagshälsovården ur olika aspekter. En studiehandledning och ett diskussionsunderlag med en rad utmaningar att reflektera över gör boken väl lämpad för studier i grupp eller enskilt. Boken inkluderar även en dvd Framgångsrik företagshälsovård - i praktiken som ger en praktisk inblick i företagshälsovårdens vardag hos de olika yrkesgrupperna.

Detta är den första samlade grundboken i sitt slag med teoretisk och praktisk kunskap om området företagshälsovård.  Materialet är framtaget för att kunna användas i högskoleutbildningar men lämpar sig även för egen kompetensutveckling för redan verksamma inom FHV och andra som är intresserade av området.

Boken inkl. dvd finns att beställa här
Boken finns också som pdf

I fokus