_self

Verktyg

Samtalsunderlag för Kartläggning av Arbetsförhållanden (SKA-verktyget)
För praktiker inom företagshälsovården som systematiskt screeningverktyg i förebyggande syfte, vid tidiga signaler om behov av anpassning eller åtgärder, i rehabiliteringssituationer eller inför återgång i arbete efter sjukskrivning.
Läs mer 

Suntarbetsliv  
Forskningsbaserade verktyg för en friskare arbetsplats
Läs mer

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
Europeiska arbetsmiljöbyrån strävar efter att ha säkrare, hälsosammare och mer produktiva arbetsplatser i EU – till gagn för både företag, arbetstagare och de berörda länderna. Målet är en kultur där man förebygger risker för att förbättra arbetsmiljön. EU-Osha tar regelbundet fram nya publikationer och webbaserade verktyg.
Läs mer

Prevent
Prevent  hjälper företag att förbättra arbetsmiljön genom att informera, utbilda och ta fram produkter, böcker och verktyg som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet. De är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. 
Läs mer

Hållbart arbetsliv - En del av Partsrådet
Hållbart arbetsliv ska bidra till positiv förändring, motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv för en bättre arbetsdag, varje dag i statlig sektor.
Läs mer

Webbverktyg och guider inom olika branscher
Webbaserade verktyg  kan vara ett effektivt och enkelt sätt att använda som hjälpmedel rörande olika typer av arbetsmiljöfrågor. IVL, Svenska Miljöinstitutet har tagit fram ett antal Webbaserade verktyg och guider till hjälp för professionella yrkesutövare inom olika branscher och områden. Dessa kan också vara till stor hjälp för företagshälsovården. Det forskningsbaserade materialet är framtaget i samråd med branschorganisationer och andra samarbetspartners inom respektive bransch.
Läs mer på IVL, Svenska Miljöinstitutet

Webbverktyg för byggnads- och gruvindustrin
Tillgänglig forskning ska hjälpa gruv- och byggarbetare att själva förbättra sin arbetsmiljö via en interaktiv webbsida hos Yrkesmedicin, Umeå universitet.
Den interaktiva IT-miljön på webben syftar till att förebygga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro inom byggnads- och gruvindustrin.  Företagshälsovården kan använda instrumentet för egen del, men även låta patienter medverka aktivt i behandlingen via webbsidan. Det är ett AFA-projekt som leds av forskaren Bengt Järvholm m.fl. och är inriktat på vibrationsskador, farligt damm och hudskador.
Läs mer på arbetsmiljoforskning.se