_self

Övriga utbildningar & seminarier

Det finns många utbildningar och seminarier som lämpar sig väl för kompetensutveckling inom företagshälsan och arbetslivet i övrigt.

Nedan följer ett urval


Karlstads universitet

Arbetsmiljö i praktiken - en lönsam affär 7.5 hp
En organisation med god arbetsmiljö är attraktiv för arbetssökande och har större chans att behålla medarbetare. Den är också lönsam eftersom friska och nöjda medarbetare innebär färre sjukskrivningar och ökad produktivitet. Kursen ger dig fördjupad kunskap i arbetsmiljöarbetets regler, teorier och metoder, med särskilt fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Läs mer


Karolinska Institutet

KI, avdelningen för uppdragsutbildning, genomför kontinuerligt ett flertal kurser som riktar sig speciellt till företagshälsovården.
Läs mer


Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag att informera och sprida kunskap inom ett flertal särskilt utvalda områden. Ett arbete med att ta fram antal kunskapsöversikter pågår som presenteras vid olika seminarietillfällen. Läs mer i Arbetsmiljöverkets kalendarium.

Arbetsmiljöverket har tagit fram ett antal interaktiva (kostnadsfria) webbutbildningar som bland annat ska hjälpa arbetsgivare att bättre arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), säkerhetsrisker samt Arbetsanpassning och rehabilitering.


Företagsläkarföreningen
Företagsläkarföreningen har sedan flera år ett utbud av kurser anpassade till ST-utbildningen i Arbets- och Miljömedicin och planerar för närvarande flera sådana som skall vara avpassade till den nya ST-föreskriften. Alla kurser hålls i Läkarförbundets lokaler, Villagatan 5 i Stockholm

Kursutbud 2019
Kontaktperson för företagsläkarföreningens utbildningar:
Helena Törnkvist, helena.tornkvist@slf.se, Tel: 08-790 33 60


Arbets- och miljömedicin Uppsala

Utbildningar och seminarier som vänder sig till dig som arbetar inom företagshälsovården.
Läs mer


Myndigheten för arbetsmiljökunskap 

Mynak bjuder nu in till seminarium om hur man förebygger och hanterar psykisk ohälsa på arbetsplatsen och hur hälsoundersökningar kan användas som strategiskt verktyg för att främja hälsa. Seminariet är kostnadsfritt och arrangeras i fyra olika städer under maj 2019, Luleå, Jönköping, Borås och Lund.
Läs mer


Mittuniversitetet

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp Läs mer


Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns sjukvårdsområde

Arrangerar seminarier inom det arbets- och miljömedicinska området. Läs mer


NIVA - Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet

Niva är ett samnordiskt institut finansierat av Nordiska ministerrådet ordnar kurser för företagshälsospecialister i alla nordiska länder.
Läs mer här
En internationell kurs i Helsingfors, Finland anordnas i maj  Safety Promotion – Research and Good Practice  


Prevent

Prevent  hjälper företag att förbättra arbetsmiljön genom att informera, utbilda och ta fram produkter, böcker och verktyg som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet. De är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.  
Läs mer

Kostnadsfri webbutbildning "Work and Technology on Human Terms"
Utbildningen är framtagen i samarbete mellan Prevent och fem universitet och tekniska högskolor. Syftet med webbutbildningen är att bidra till säkrare och hälsosammare arbetsplatser genom att öka kunskaperna om hur produkter, system och arbetsorganisationer kan utformas på människans villkor. Utbildningen är på engelska.Webbutbildningen tar upp olika områden som organisatorisk och social arbetsmiljö, fysisk arbetsmiljö, information och interaktion i tekniska system och metoder och utvecklingsprocesser. Det går bra att välja ut de områden som är mest aktuella för din organisation. Utbildningen vänder sig i första hand till ingenjörer, ekonomer och beteendevetare, men alla som är med vid utveckling av organisationer, tekniska system och produkter som påverkar arbetsmiljön har nytta av den. Att den finns på internet, är kostnadsfri och kan genomföras oberoende av andra ger stor flexibilitet både till hur utbildningen läggs upp och i vilken takt den genomförs.