_self

Arbetsmiljö, organisation och hälsa – samband och reformförslag

- Lunchseminarium 

Snart släpps Sveriges Företagshälsors rapport - Arbetsmiljö, organisation och hälsa – hur hänger det ihop och varför?

Datum: 10 oktober
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Tid: 12:30-13:45 (lättare lunch serveras från kl. 12)

Seminariet är avgiftsfritt

Den psykiska ohälsan är ett växande samhällsproblem. Orsakerna till de ökande sjukskrivningstalen har diskuterats länge. Nu har sambandet mellan hälsa, arbetsmiljö och organisation utretts i den nya rapporten Arbetsmiljö, organisation och hälsa – hur hänger det ihop och varför? Skriven av nationalekonomen Laura Hartman och analytikern Petter Odmark. I rapporten pekas också på fyra punkter i en inledande reformagenda för ett mer hälsosamt arbetsliv.

Rapporten presenteras av Laura Hartman och Petter Odmark. Därefter diskuteras i en panel med socialminister Lena Hallengren (S), Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) ledamot i Socialförsäkringsutskottet, Ann-Katrin Järåsen kommunalråd Torsby kommun samt Joachim Morath vd Feelgood - Hur kan kunskapen om ohälsa omsättas i friskare arbetsplatser och vem bär ansvaret för det?   
Peter Munck, vd Sveriges Företagshälsor, modererar samtalet.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Anmäl dig här