Yrkesföreningar

De mest centrala professionerna inom företagshälsovården är  Företagsläkare, Företagssköterska,  Ergonom/fysioterapeut/sjukgymnast, Beteendevetare, Arbetsmiljöingenjör, Organisationskonsult och Hälsovetare.

Här kan du komma i kontakt med de olika yrkesföreningarna:

Svenska Företagsläkarföreningen, ordförande Jan Rosén
Riksföreningen för Företagssköterskor, ordförande Maria Sjöberg
Fysioterapeuterna Sektionen för Arbetshälsa och Ergonomi, ordförande Kjerstin Stigmar
Hälsoakademikerna, ordförande Andreas Lövdahl
FTF Arbetsmiljö, ordförande Mats Andersson
Sveriges Arbetsterapeuter, förbundsordförande Ida Kåhlin

Beteendevetarna har för närvarande ingen gemensam förening.