Aktuellt

Socialstyrelsen
De SK-kurser hösten 2018 som inte blev fulla är nu öppna för efteranmälan. Detsamma gäller för de kurser som blev nätt och jämt fulla, där det kan vara idé att ställa sig i kö. SK-kurser riktar sig till läkare som genomgår sin specialiseringstjänstgöring i Sverige.
... mer

Regeringskansliet
I promemorian föreslås att läkarexamen som nu omfattar 330 högskolepoäng, ska utökas med 30 högskolepoäng. Detta motsvarar ytterligare en termins heltidsstudier, vilket innebär att utbildningen totalt kommer att motsvara sex års heltidsstudier. I promemorian föreslås också... mer

Arbetarskydd
Den 1 juni öppnade den nya myndigheten för Arbetsmiljökunskap, MynAK, dörrarna till kontoret i Gävle. Men Arbetarskydd avslöjar nu att verksamheten kan bli kortvarig. Ett regeringsskifte i höst kan betyda slutet för det nationella kunskapscentrumet för frågor om arbetsmiljö.... mer

Arbetarskydd
Det är märkligt tyst om arbetsmiljöfrågorna i årets valdebatt. Arbetarskydd har ställt partierna mot väggen för att få veta varför det är så, hur de ser på arbetsmiljön och hur de vill lösa de problem som finns. Det är tre månader kvar till valet och temperaturen stiger i... mer

Suntarbetsliv
Kroppen mår bäst om den får behålla sin naturliga dygnsrytm. Nu visar dansk forskning att dygnsrytmljus är bra för både personal och patienter på dygnet-runt-avdelningar. Ljus som härmar dygnets växlingar förbättrar sömn, pigghet och kanske även återgång till dagsrytm efter... mer

Suntarbetsliv
Sjukfrånvaron minskar i kommuner och landsting. Men en större andel av de sjukskrivna har psykiska besvär. De ligger nu bakom hälften av de långa sjukfallen. Fler har också fått sina psykiska besvär godkända som arbetsskada. Det visar ny statistik från AFA Försäkring.
... mer

Dagens Medicin
Läkare inom primärvården har stora svårigheter att leva upp till Försäkringskassans krav vid sjukskrivning för psykisk ohälsa. Det visar en granskning från Riksrevisionen.
... mer

Resultat
Om knappt en månad blir det dyrare att ha en sjukvårdsförsäkring genom jobbet. Och mer att hålla reda på för dig som företagare. Så här ska du beräkna förmånen för dina anställda.
Läs mer

DN
Regeringen satsar 118 miljoner på rehabilitering för att sjukskrivna ska börja jobba. Nu kan DN avslöja att hundratusentals kronor riskerar att användas fel – flera av de rehabföretag Försäkringskassan godkänt som utförare saknar utlovad kompetens, till exempel läkare. Sedan 2014 har... mer

Prevent
Stress, konflikter, trygghet, mobbning och stöd från chef och kollegor – hur ser det ut på ditt jobb? Att skicka ut en anonym enkät där var och en får tycka till är ett första steg mot en mer trivsam och effektiv arbetsmiljö. Att undersöka hur de anställda trivs och upplever... mer