Aktuellt

Regeringskansliet
Vilka åtgärder fungerar bäst för att sjukskrivna till följd av psykiska problem och smärtproblematik ska komma tillbaka i arbete? Det vill regeringen ta reda på och ger Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) i uppdrag att förbereda att under 2018 utlysa... mer

Tidningen Chef
Sju av tio chefer sover så dåligt att det inverkar negativt på deras jobb, visar Chefs undersökning. Dålig sömn påverkar din förmåga att hantera snabba förändringar, fatta beslut, riskbedöma och kommunicera. Även empati och självinsikt påverkas negativt. Att sju av tio chefer... mer

Suntarbetsliv
Så här visar du vinsterna med bättre arbetsmiljö.
Anställdas arbetsmiljö påverkar det ekonomiska utfallet i organisationer och företag. Du som vill skapa en bättre arbetsmiljö – använd ekonomiska argument för investeringarna. Du behöver inte säga på öret vad vinsten blir... mer

Arbetsmiljöverket
Reglerna för arbetsmiljöarbetet behöver bli tydligare, mer tillgängliga och relevanta för morgondagens arbetsplatser. Som ett led i detta ska Arbetsmiljöverket ta fram en ny regelstruktur. Det innebär inte någon förändring i arbetsmiljökraven och reglerna ska ge samma... mer

Arbetarskydd
164 miljarder kronor om året eller fyra procent av Sveriges bruttonationalprodukt. Det är prislappen för dålig arbetsmiljö, visar en unik internationell kartläggning som Arbetarskydd tagit del av. För första gången har det tagits fram beräkningar på hur mycket dålig arbetsmiljö... mer

Kollega
Många mår dåligt när de går till jobbet. Störst är problemet bland yngre. Ingen vet exakt vad det beror på, men stressigare arbetsplatser kan vara en förklaring. Förra veckan kom den årliga rapporten Jobbhälsobarometern – en enkätundersökning om hur vi upplever arbetsmiljön. Bakom... mer

Arbetet Debatt
"Lyssna på tjänstemännen när pensionsåldern höjs"
En förutsättning för att kunna höja pensionsåldern är att människor orkar stanna i arbete. Den diskussionen måste måste ha större bredd än att handla om LO-anslutna. Även tjänstemännens behov måste tas i beaktande,... mer

Vetenskap och hälsa
Den digitala kommunikationsteknologin har gjort det möjligt för många arbetstagare att på ett friare sätt disponera sitt arbete. För många har den ökade flexibiliteten blivit en förutsättning för att klara av livspusslet, samtidigt som ohälsotalen ökar och allt fler... mer

Vetenskap och hälsa
Trots att vi vet hur en bra arbetsmiljö ska fungera så har antalet arbetssjukdomar ändå ökat med 70 procent under de senaste åren. Hur svårt kan det vara att få friska arbetsplatser när vi faktiskt vet vad som gör oss sjuka? Om arbetet är som en låda fylld med bollar så... mer

AFA Försäkring
På uppdrag av arbetsmarknadens parter beviljar AFA Försäkring drygt 28 miljoner kronor i anslag till nio nya forskningsprojekt. Gemensamt för projekten är att de ska bidra till att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.
Organisatoriska förutsättningar för... mer