Aktuellt

UTBILDNING
En kurs för dig som vill få praktiska färdigheter vid arbetsplatsnära insatser för utredning och åtgärder bland anställda med stressrelaterad psykisk ohälsa. 

Du får lära dig att utveckla din förmåga att 
• via samtal guida till en effektiv problemlösningsprocess... mer

Arbetsliv
Dubbelt så många kvinnor som män har utsatts för hot och våld på jobbet, enligt en ny dansk studie. Även i Sverige är kvinnor överrepresenterade i statistiken över allvarliga arbetsolyckor som beror på hot och våld.
I en undersökning som danska nationella forskningscentrumet... mer

AFA
För att chefer ska orka och vilja fortsätta ha ledarroller måste organisationer arbeta mer med arbetsmiljöfrågor så att cheferna inte riskerar sin hälsa. Med självmedkänsla mildrar chefen sin egen stress och kommer snabbare tillbaka efter en ansträngande period. Det framkom när Christin... mer

Regeringskansliet
Reformer inom socialförsäkringsområdet - budgetpropositionen 2018  
Regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet lagt förslag om åtgärder för att stimulera och säkerställa att en tidig bedömning av rehabiliteringsbehov och tidiga insatser för anpassning och... mer

Suntarbetsliv
FORSKNING Kan arbetsmiljöarbete handla om att skapa mer jämställda arbetsvillkor för kvinnor och män? Det kan det förstås, menar Annika Vänje, genus- och arbetsmiljöforskare. Hon leder ett projekt där forskarna ska ta reda på hur man kan leda och styra verksamheter för att... mer

Arbetsliv
Det har länge saknats en organisation för att utvärdera och vägleda arbetsmiljöpolitiken så att den blir mer effektiv. Den funktionen får nu den nya arbetsmiljömyndigheten i Gävle, som också blir ett nav för att samla in, sammanställa och förmedla kunskap och verktyg i... mer

VD tidningen
I en färsk undersökning från LO, PTK och Svenskt Näringsliv visar det sig att åtta av tio företag köper in tjänster som rör företagshälsovård. Detta ger bättre arbetsmiljö, bättre psykisk och fysisk hälsa och lägre sjukfrånvaro.
I undersökningen intervjuas vd:ar, personal... mer

Svenskt Näringsliv
Åtta av tio företag köper in tjänster som rör företagshälsovård. Effekterna är stora: bättre arbetsmiljö, bättre psykisk och fysisk hälsa och lägre sjukfrånvaro. Det hävdar såväl fack som arbetsgivare i en färsk undersökning.Fack och arbetsgivare brukar ha olika... mer

Suntarbetsliv
Det finns idag mycket kunskap om hur man kan förebygga sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa, och rehabilitera på ett hållbart sätt. Den kunskapen behöver delas och spridas, tycker socialminister Annika Strandhäll.
– De ökade sjuktalen på grund av psykisk ohälsa är... mer

Svenskt Näringsliv
Rapporten redovisar resultaten av en undersökning om hur företag använder företagshälsovård och andra expertresurser inom arbetsmiljö och rehabilitering. På uppdrag av parterna har drygt 1 600 telefonintervjuer genomförts med företagsrepresentanter och... mer