Aktuellt

Suntarbetsliv
Chefer i kommuner, landsting och regioner arbetar i komplexa organisationer. De ska driva och utveckla sin verksamhet, hålla budget och se till att deras medarbetare mår bra och har resurser för att klara sina uppgifter. I en politiskt styrd organisation påverkas de också av... mer

Suntarbetsliv
För att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön behöver man veta hur organisationen mår. En medarbetarundersökning kan ta tempen på organisationen. Men det finns en del fallgropar och saker att tänka på för att göra en bra medarbetarenkät.
... mer

Centrum för Arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting
För att säkra våra välfärdssystem och vår kompetensförsörjning behöver människor stanna kvar längre i arbetslivet. Rapporten ”Äldre i arbetslivet” har kartlagt situationen som den ser ut idag och visar på utmaningar och... mer

Centrum för Arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting
Det är en kombination av tidigare kända faktorer som ligger bakom den höga olycksfallsstatistiken inom transportsektorn, visar en ny rapport där forskare har undersökt orsakerna bakom de många arbetsskadorna hos framförallt... mer

Centrum för Arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting
Ögonfransstylister och nagelteknologer jobbar bägge med akrylater, kemiska ämnen som kan orsaka allvarliga besvär som astma och eksem. Nu startar ett projekt som för första gången ska kartlägga deras arbetsmiljö och... mer

DN.se
Privat vård och omsorg har bättre arbetsmiljö än offentlig verksamhet. Det visar Jobbhälsobarometern, som Sveriges företagshälsor gjort.
– Privata arbetsgivare satsar mer på sina anställda än offentliga arbetsgivare, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna. ... mer

KI
Elisabeth Björk Brämberg, forskarassistent på Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet, tilldelas drygt 1,75 miljoner kronor för forskning inom arbetsmiljö och hälsa. Elisabeth Björk Brämbergs forskningsprojekt handlar om möjliggörande och hindrande faktorer samt etiska... mer

Nya Kristinehamns Posten
Efter 18 år på Värmlands Bil byter Katarina Hagberg arbetsgivare. Sedan årsskiftet är hon ny vd för Varnumhälsan. Efter många år som ekonomichef på Värmlands Bil blev hon i juni 2015 vd för företaget. Under fjolåret fick Värmlands Bil en ny ägarbild och... mer

Regeringskansliet
Regeringen gör ett antal förändringar i försäkringskassans regleringsbrev för 2018. Det handlar bland annat om att förtydliga behovet av en trygg försäkring, stöd till den enskilde och bättre information om beslut och rättigheter.
– Jag vill se en trygg försäkring.... mer

Suntarbetsliv
Om fler ska kunna – och vilja – jobba högt upp i åren, behöver cheferna leda åldersmedvetet redan från början, säger forskaren Ewa Wikström. I dag upplever många medarbetare att arbetsgivaren slutar satsa på dem då de är i femtioårsåldern. Hur långt upp i åren ska vi... mer