Aktuellt

Unionen
Det tar betydligt längre tid för personer som är sjukskrivna i psykiatriska diagnoser att komma tillbaka i arbete, jämfört med genomsnittet för alla diagnoser. Dessutom är det vanligare med återfall i ny sjukskrivning, bland personer som är sjukskrivna i psykiatriska diagnoser. Vi... mer

Arbetsmiljöverket
Nio av tio arbetsrelaterade dödsolyckor drabbar män. Dödsolyckor drabbar också i högre grad äldre personer än yngre. Könsnormer och en machokultur på arbetsplatser påverkar attityder till säkerhet och risker i arbetsmiljön. Det visar fyra forskningsrapporter som... mer

Regeringskansliet
Regeringen föreslår nu att avskaffa karensdagen och införa ett karensavdrag för att ge rättvisare förutsättningar för olika yrkesgrupper vid sjukfall. Förslaget om karensavdrag är en överenskommelse med Vänsterpartiet och skickas nu på remiss.
- Vi vill ha ett nytt... mer

Upphandling24
Bra arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter är viktigast när svenska arbetstagare ska välja arbetsgivare enligt en ny undersökning från Randstad och Kantar Sifo. Det finns en klyfta mellan vad arbetstagare vill ha och vad de förknippar svenska företag med. Här finns stora... mer

Dagens Medicin
Försäkringskassans områdeschef för sjukförsäkringen Karin Olsson håller med om att det har funnits kommunikationsproblem mellan Försäkringskassan och sjukvården. Därför pågår nu en internutbildning för myndighetens handläggare. Regeringen har också uppmärksammat... mer

Dagens Medicin
Sedan 2010 har sjukskrivningarna ökat kraftigt. Regeringen sätter hoppet för att vända trenden till sjukvården och Försäkringskassan. Men deras samarbete har havererat. Marina Tuutma som är ordförande för Distriktsläkarföreningen delar regeringens bild att det är dessa två... mer

Socialstyrelsen
Vi lever allt längre, allt hälsosammare och överlever dödliga sjukdomar allt bättre. Samtidigt ökar sjukskrivningarna eftersom den psykiska ohälsan växer. Det framgår av Socialstyrelsens lägesrapport för hälso- och sjukvården. Lägesrapporten sammanfattar tillståndet och... mer

Försäkringskassan
För personer sjukskrivna i psykiatriska diagnoser tar det betydligt längre tid att komma tillbaka i arbete jämfört med genomsnittet för alla diagnoser. Psykiatriska diagnoser är därmed förknippade med de längsta sjukskrivningarna, längre än vid både hjärt-, kärl- och... mer

Dagens Industri
För arbetsgivare ger hot och våld i nära relationer samma negativa effekter som alkohol- och drogmissbruk. Förutom det rent mänskliga lidandet för den som drabbas påverkas även vänner, bekanta, arbetskamrater och arbetsplatsen, företaget eller organisationen där hen är... mer

Regeringskansliet
Idag har Folkhälsomyndighetens och Livsmedelsverket överlämnat slutredovisningen av sitt uppdrag att se över vilka insatser som behövs för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet. Ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet är de viktigaste bidragande... mer