Aktuellt

Arbetsmiljöforskning.se
Varje år satsar företagen stora pengar i arbetsmiljöinvesteringar. Men det är sällan som investeringarna är effektiva. Av elva undersökta fall var bara en investering föredömlig i några avseenden men inte i alla. Det var SSAB i Borlänge.
Ing-Marie Andersson och... mer

ISF - Inspektionen för socialförsäkringen
Försäkringskassans bedömningar efter 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan håller inte tillräcklig kvalitet. Kvalitetsbristerna beror till stor del på att ärendena saknar ett grundläggande utredningsarbete. För att sjukskrivningsprocessen ska... mer

Saco
Den psykiska ohälsan har ökat kraftigt på senare år och allra mest har den ökat bland landets högutbildade, visar en ny rapport från Saco. – Det är allvarligt. Vi kan inte acceptera att engagerade och drivna människor går sönder på jobbet, säger Sacos ordförande Göran Arrius.
Att... mer

Regeringskansliet
Regeringen har beslutat att ge Försäkringskassan ytterligare 40 miljoner kronor för att under 2017 kunna beställa fler försäkringsmedicinska utredningar från landsting och regioner.
- Den som drabbats av ohälsa ska inte behöva vänta för länge på att Försäkringskassan... mer

Regeringskansliet
I dag sker det mesta av informationsutbytet mellan EU-ländernas socialförsäkringssystem på papper. Därför har EU-länderna gemensamt beslutat att successivt införa ett gemensamt IT-system för att skicka socialförsäkringsinformation om medborgare mellan länder. Systemet... mer

Stressforskningsinstitutet
I en artikel i The European Business review förklarar John Axelsson och Tina Sundelin hur bristen på sömn, både i kvantitet och kvalitet, påverkar oss, och inte minst hur mycket sämre den som lider av sömnbrist presterar. Trötthet och sömnighet är vanligt... mer

Regeringskansliet
Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att kartlägga omfattningen av begärda kompletteringar av läkarintyg då den sjukskrivnes arbetsförmåga ska bedömas. Detta eftersom det i dagsläget pågår en diskussion mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården om kvaliteten... mer

Regeringskansliet
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss åtgärder för att stärka sjukskrivnas möjlighet till tidigt stöd och rehabilitering från arbetsgivaren. Bland annat ska arbetsgivaren inom 30 dagar från den första sjukdagen ta fram en plan tillsammans med den anställde om hur denne... mer

Nu - Det liberala nyhetsmagasinet
Var femte anställd hade under första kvartalet 2016 eller tolvmånadersperioden dessförinnan någon form av arbetsskada, som gjorde det svårt att jobba och/ eller att utföra det dagliga hemarbetet. (Något högre frekvens för personal inom vård och omsorg samt... mer

P4 Västernorrland, Sveriges Radio
15-metoden är ett sätt att hantera missbruk av alkohol redan innan det blivit för stort. Metoden är ofta snabbare och uppfattas som enklare än traditionell missbrukarvård. Anki Hansson är beteendevetare och utbildad i 15-metoden. Hon jobbar inom... mer