_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self

Sveriges Företagshälsor är företagshälsovårdens branschorganisation.
Vi verkar för att säkerställa en god kvalitet hos landets företagshälsor. Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att landets arbetsgivare ska få hållbara, effektiva och attraktiva organisationer. Medarbetare ska samtidigt få ett hälsosamt, säkert och stimulerande yrkesliv.

Investeringar i företagshälsovård är en vinst för alla parter

Sveriges Företagshälsors medlemmar motsvarar majoriteten av branschen med flera tusen samverkande specialister inom arbetsmiljö & hälsa, frisk- och sjukvård samt rehabilitering. 

Läs mer om företagshälsovård

I fokus

Nu är det dags för ett Hälsokonvent igen! Sveriges Företagshälsor anordnar för 4:e gången forumet där bransch, näringsliv och forskning samlas för att diskutera hur vi på bästa sätt kan skapa hållbara, effektiva och attraktiva organisationer. I år möts vi i Stockholm för att tillsammans driva utvecklingen framåt och få inspiration och kompetensutveckling genom intressanta seminarier, föredrag, workshops, samtal och debatter.

OBS! Hälsokonventet är fullbokat.
 

Datum Torsdag den 25 augusti  –  Fredag den 26 augusti
Plats Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

 

Läs mer

Bristande ledning och styrning och mängden organisationsförändringar är den mest framträdande orsaken till stressen i arbetslivet totalt sett. Det visar årets rapport från Sveriges Företagshälsors Expertpanel som nu publiceras. Årets Expertpanel konstaterar också att för att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera är ledningens engagemang och ett verksamhetsintegrerat arbete avgörande. Läs mer

En hög alkoholkonsumtion ökar risken för både sjukfrånvaro och sjuknärvaro samt för olyckor och arbetsrelaterade skador. Det orsakar kostnader som är relaterade till minskad produktivitet och förlorad arbetsförtjänst. Merparten av dem som har alkoholproblem finns på landets arbetsplatser. Erfarenheten visar dock att alkoholproblem ofta identifieras alltför sent. Genom att kombinera olika insatser, på flera nivåer, kan ett effektivt alkoholpreventivt arbete iscensättas på arbetsplatsen. Det finns kostnadseffektiva metoder som med företagshälsans hjälp kan göra stor nytta för såväl arbetsplatsen som individer och samhälle.
Läs mer

Peter Munck af Rosenschöld beskriver på ett öppenhjärtigt sätt sin väg i karriären från arbetet på brädgården som 18-åring arbetsledare till dagens uppdrag som vd för branschföreningen Sveriges Företagshälsor.

Läs mer