_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self

Sveriges Företagshälsor är företagshälsovårdens branschorganisation.
Vi verkar för att säkerställa en god kvalitet hos landets företagshälsor. Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att landets arbetsgivare ska få hållbara, effektiva och attraktiva organisationer. Medarbetare ska samtidigt få ett hälsosamt, säkert och stimulerande yrkesliv.

Investeringar i företagshälsovård är en vinst för alla parter

Sveriges Företagshälsors medlemmar motsvarar majoriteten av branschen med flera tusen samverkande specialister inom arbetsmiljö & hälsa, frisk- och sjukvård samt rehabilitering. 

Läs mer om företagshälsovård

 

I fokus

30-31 augusti i Stockholm 
Hälsokonventet är forumet för dig som ser den goda arbetsmiljön som en central och viktig del i den aktuella debatten kring ökade sjuktal och ett väl fungerande, konkurrenskraftigt arbetsliv.
Genom ett antal  seminarier, workshops och samtal med fokus på ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro på våra arbetsplatser vill vi stärka det svenska moderna arbetslivet för att få hållbara, effektiva och attraktiva organisationer.

Vi kommer bland annat att få lyssna till...
Socialminister Annika Strandhäll. Leif Östling ordförande Svenskt Näringsliv. Erna Zelmin-Ekenhem Generaldirektör Arbetsmiljöverket. Anders Ekholm vice vd Institutet för Framtidsstudier. Laura Hartman ordförande i regeringens Tillitsdelegation. Stefan Blomberg, Leg. psykolog och forskare Arbets- och miljömedicin, Linköping. Petra Mede, komiker, programledare och skådespelare
Läs mer...

Ett nytt ledarutvecklingsprogram 2017-2018.
Förmågan till förnyelse är en avgörande framgångsfaktor för alla organisationer, stora som små. Det är en förutsättning för att kunna möta nya krav och förväntningar i takt med att konkurrensen hårdnar. Branschföreningen har utvecklat ett ledarskapsprogram speciellt anpassat efter våra behov inom företagshälsovården med ledningsorden:  Hur arbetar vi – Vad arbetar vi med – Varför arbetar vi med det vi gör? 
Läs mer

Från sjukfrånvaro till frisknärvaro. Alla behövs för att skapa ett friskare arbetsliv. Se vår film om företagshälsovårdens roll för ett friskare Sverige.

Det visar den senaste Jobbhälsobarometern tydligt. De över 55 tror att de kommer att vara på jobbet i betydligt högre grad än sina yngre kollegor. Så många som 42 procent av de som fyllt 55 år tror inte att de kommer att vara borta från jobbet på grund av sjukdom en enda dag de kommande 12 månaderna. Bland de upp till 30 år är det bara 18 procent som har samma uppfattning. Nu släpper vi sista delen av Jobbhälsobarometern 2016, delrapport 3, där vi också tittat på olika yrkesgruppers syn på sin hälsa och hur planerna att gå i pension ser ut för dem över 50.

Jobbhälsobarometern visar att det finns ett uppenbart samband mellan psykisk ohälsa och arbetsmiljön.
- Vi ser en tydlig relation mellan individens upplevelse av psykiskt obehag att gå till arbetet och upplevelsen av arbetsmiljön, organisationen och påverkansmöjligheterna etcetera säger Peter Munck af Rosenschöld vd för Sveriges Företagshälsor som står bakom rapporten. Se nyhetsinslag i TV4.