_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self

Sveriges Företagshälsor är företagshälsovårdens branschorganisation.
Vi verkar för att säkerställa en god kvalitet hos landets företagshälsor. Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att landets arbetsgivare ska få hållbara, effektiva och attraktiva organisationer. Medarbetare ska samtidigt få ett hälsosamt, säkert och stimulerande yrkesliv.

Investeringar i företagshälsovård är en vinst för alla parter

Sveriges Företagshälsors medlemmar motsvarar majoriteten av branschen med flera tusen samverkande specialister inom arbetsmiljö & hälsa, frisk- och sjukvård samt rehabilitering. 

Läs mer om företagshälsovård

I fokus

Sveriges Företagshälsor bjuder in våra riksdagsledamöter på 15 orter i landet för diskussion kring Företagshälsovårdens roll och förutsättningar.
Företagshälsovården framhålls ofta som lösningen på samhällets ohälsoproblem och den stigande sjukfrånvaron. Därför är det viktigt att öka kunskapen kring företagshälsovårdens roll och förutsättningar, inte minst bland våra förtroendevalda.
Läs mer

Det finns stora skillnader inom olika näringsgrenar hur man upplever arbetsmiljön och faktorer som påverkar hälsan och sjukfrånvaron. Det framgår i den senaste Jobbhälsobarometern 2016:2. Undersökningen visar att 17 procent de som arbetar inom skola, vård och omsorg har upplevt att man själv eller en kollega har blivit utsatt för trakasserier eller mobbning på arbetet under det senaste året vilket motsvarar över 200.000 personer. Samtidigt är det den yrkesgrupp som upplever störst meningsfullhet i sitt arbete trots den högsta andelen av lång sjukfrånvaro. De som arbetar inom skola, vård och omsorg är även dem som har lägst förtroende för den högsta ledningen på hela arbetsmarknaden.
Läs mer

Jobbhälsobarometern visar att det finns ett uppenbart samband mellan psykisk ohälsa och arbetsmiljön.
- Vi ser en tydlig relation mellan individens upplevelse av psykiskt obehag att gå till arbetet och upplevelsen av arbetsmiljön, organisationen och påverkansmöjligheterna etcetera säger Peter Munck af Rosenschöld vd för Sveriges Företagshälsor som står bakom rapporten. Se nyhetsinslag i TV4.