_self
_self
_self
_self
_self

Sveriges Företagshälsor är företagshälsovårdens branschorganisation.
Vi verkar för att säkerställa en god kvalitet hos landets företagshälsor. Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att landets arbetsgivare ska få hållbara, effektiva och attraktiva organisationer. Medarbetare ska samtidigt få ett hälsosamt, säkert och stimulerande yrkesliv.

Investeringar i företagshälsovård är en vinst för alla parter

Sveriges Företagshälsors medlemmar motsvarar majoriteten av branschen med med flera tusen samverkande specialister inom arbetsmiljö & hälsa, frisk- och sjukvård samt rehabilitering. 

Läs mer om företagshälsovård

I fokus

Sveriges Företagshälsor är med på Gilla Jobbet!
Vilka känner sig mest motiverade på jobbet? Vilka sjukskriver sig mest? Jobbhälsobarometern, som involverar över 9000 personer på hela arbetsmarknaden, tar varje år tempen på det svenska arbetslivet. På Gilla Jobbet har du en unik chans att ta del av några heta nyheter från både årets Jobbhälsobarometer och den nybildade expertpanelen som består av ett hundratal specialister inom landets företagshälsovård. Kom och ta del av utvecklingen och trenderna inom exempelvis områdena arbetsmiljön, arbetsmotivation och ohälsa på jobbet. Du får även en redovisning av nya jobbhälsoindex för olika sektorer och näringsgrenar i olika delar av landet.
Seminarium torsdagen den 23 oktober kl 10:30 - 11:15 Plats: T2

Jobbhälsobarometern* 2014; delrapport 1, som släpps idag, visar att anställda inom skolan intar en särställning jämfört med hela den övriga arbetsmarknaden. Mer än varannan anställd inom skolan uppger att de inte får stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning och fler än fyra av tio säger att de inte hinner med sina arbetsuppgifter inom ordinarie tid. Anställda inom skolan är också de som i störst utsträckning upplevt psykiskt obehag att gå till jobbet.

- Vi ser det här som tydliga hälsorisker som kan leda till ökad sjukfrånvaro bland anställda i skolan, säger Lars Hjalmarson, vd på Sveriges Företagshälsor.

*Jobbhälsobarometern är Sveriges största årliga nationella arbetsmiljöundersökning. Den är framtagen av Sveriges Företagshälsor och visar på trender när det gäller arbete och hälsa. Årets barometer bygger på över 9 000 svar från personer som arbetar minst halvtid.  
Läs mer

Nu finns det åtta auktoriserade företagshälsor i Sverige! Attundahälsan i Sollentuna, Prohelia Företagshälsa i Uppsala, Landstingshälsan i Örebro län, Företagshälsan i Jönköping, Feelgood, Globenhälsan i Stockholm, Personalhälsan i Huddinge kommun samt Team Hälso- och Friskvård i Göteborg. Fler ansökningar är på gång och under behandling i auktorisationsnämnden.

Alla våra medlemmar har möjlighet att ansöka om ett auktoriserat medlemskap i branschföreningen för att säkerställa kvalitativa och värdeskapande leveranser till arbetslivet. Läs mer om hur man blir en Auktoriserad Företagshälsa här.

- ett sätt att förändra alkoholvanorna, minska drickandet och få bort de skadliga konsekvenserna.
Sveriges Företagshälsor i samverkan med Karolinska Institutet samt Riddargatan1/Centrum för psykiatriforskning. 
Läs mer om utbildning i 15-metoden, Seminarium om Riskabla Alkoholvanor och Kunskapsdag om alkohol för praktiker.