_self
_self
_self
_self
_self

Sveriges Företagshälsor är företagshälsovårdens branschorganisation.
Vi verkar för att säkerställa en god kvalitet hos landets företagshälsor. Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att landets arbetsgivare ska få hållbara, effektiva och attraktiva organisationer. Medarbetare ska samtidigt få ett hälsosamt, säkert och stimulerande yrkesliv.

Investeringar i företagshälsovård är en vinst för alla parter

Sveriges Företagshälsors medlemmar motsvarar majoriteten av branschen med med flera tusen samverkande specialister inom arbetsmiljö & hälsa, frisk- och sjukvård samt rehabilitering. 

Läs mer om företagshälsovård

I fokus

Utbildningen blev en succé!
Den exklusiva utbildningen som är inriktad på de utmaningar som det innebär att leda en verksamhet inom företagshälsovårdsbranschen blev en succé. 16 engagerade ledare täffades i Stockholm under två dagar i maj och augusti för att diskutera strategiska frågor för en utveckling av branschen. Utbildningen är framtagen av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm som har genomfört många branschspecifika program som lett till förändring. Läs mer...

Allt färre planerar att arbeta efter uppnådd pensionsålder. Det visar den senaste rapporten från Jobbhälsobarometern (2014:3). Det är dessutom stora skillnader i viljan att arbeta efter 65 års ålder beroende på om man varit sjuk eller inte. Bland de som varit helårsfriska är det hela 57 procent som kan tänka sig arbeta efter att ha fyllt 65 år. Bland de som haft en till tre sjukdagar senaste året är motsvarande siffra bara 44 procent. Det framgår vidare att högskole- och universitetsutbildade är betydligt mer intresserade av att arbeta efter 65 års ålder jämfört med de som bara har grundskola eller gymnasium som högsta utbildning. Läs mer i den senaste rapporten.

Det är hög arbetslöshet bland unga. Samtidigt som de yngre som har jobb inte verkar passa in i arbetslivet. I en ny rapport från Jobbhälsobarometern (2014:2) framgår det att de yngre i mindre utsträckning trivs på jobbet jämfört med sina äldre arbetskamrater. De är mindre motiverade och upplever i större utsträckning att deras kompetens inte tas tillvara i arbetet. De är också mer sjukskrivna och tror i betydligt större utsträckning att de kommer att vara sjukfrånvarande när de bedömer sin framtid. Läs mer i den senaste rapporten.

Jobbhälsobarometern* 2014; delrapport 1 visar att anställda inom skolan intar en särställning jämfört med hela den övriga arbetsmarknaden. Mer än varannan anställd inom skolan uppger att de inte får stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning och fler än fyra av tio säger att de inte hinner med sina arbetsuppgifter inom ordinarie tid. Anställda inom skolan är också de som i störst utsträckning upplevt psykiskt obehag att gå till jobbet.

- Vi ser det här som tydliga hälsorisker som kan leda till ökad sjukfrånvaro bland anställda i skolan, säger Lars Hjalmarson, vd på Sveriges Företagshälsor.

*Jobbhälsobarometern är Sveriges största årliga nationella arbetsmiljöundersökning. Den är framtagen av Sveriges Företagshälsor och visar på trender när det gäller arbete och hälsa. Årets barometer bygger på över 9 000 svar från personer som arbetar minst halvtid.  
Läs mer

Nu finns det 21 auktoriserade företagshälsor i Sverige som tillsammans driver 285 enheter över hela landet!
Apladalens FHV, Attundahälsan i Sollentuna, Avonova Hälsa, Betania Organisationsmedicin, Commodia i Östersund, Feelgood, Företagshälsan i Jönköping, Globenhälsan i Stockholm, HVC i Ljungby AB, Industrihälsan i Landskrona, Järnhälsan i Göteborg, Lanstingshälsan i Örebro, Personalhälsan i Huddinge kommun, Previa, Prohelia i Uppsala, Servicehälsan, Stegeholmshälsan, Team Hälso- och Friskvård i Göteborg, Tjugonde i Malmö, Täbyhälsan, Västerbottens läns landsting är auktoriserade och fler ansökningar är på gång och under behandling i auktorisationsnämnden.

Alla våra medlemmar har möjlighet att ansöka om auktorisation för att säkerställa kvalitativa och värdeskapande leveranser till arbetslivet. Läs mer om hur man blir en Auktoriserad Företagshälsa här.

- ett sätt att förändra alkoholvanorna, minska drickandet och få bort de skadliga konsekvenserna.
Sveriges Företagshälsor i samverkan med Karolinska Institutet samt Riddargatan1/Centrum för psykiatriforskning. 
Läs mer om utbildning i 15-metoden och Seminarium om alkoholproblem i arbetslivet för arbetsgivare.