_self
_self
_self
_self
_self

Sveriges Företagshälsor är företagshälsovårdens branschorganisation.
Vi verkar för att säkerställa en god kvalitet hos landets företagshälsor. Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att landets arbetsgivare ska få hållbara, effektiva och attraktiva organisationer. Medarbetare ska samtidigt få ett hälsosamt, säkert och stimulerande yrkesliv.

Investeringar i företagshälsovård är en vinst för alla parter

Sveriges Företagshälsors medlemmar motsvarar majoriteten av branschen med med flera tusen samverkande specialister inom arbetsmiljö & hälsa, frisk- och sjukvård samt rehabilitering. 

Läs mer om företagshälsovård

I fokus

Jobbhälsobarometern 2015; delrapport 1, som nyligen släpptes, visar att de som upplever psykiskt obehag att gå till jobbet, på grund av sitt arbete, också skattar sin hälsa och sin arbetsmiljö sämre än dem som aldrig upplevt obehag att gå till jobbet, på grund av sitt arbete.

I denna första rapport från årets Jobbhälsobarometer har vi valt att fokusera på skillnader i uppfattning inom ett antal områden mellan de som upplever negativa känslor inför att gå till jobbet kontra de som aldrig har haft det. I undersökningen ser vi något så oroväckande som att 7,8 procent, motsvarande 350 000 personer, av den arbetande delen av befolkningen i Sverige flera gånger i veckan känner ett psykiskt obehag att gå till jobbet.
Läs mer

 

 

 

För tredje året i rad ökar antalet sjukfall med psykisk diagnos och är nu den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Det totala antalet sjukskrivna ökar för varje år som går. Arbetslivet blir mer komplext och ohälsosamma levnadsvanor kan påverka förmågan att hantera ett krävande arbetsliv. 
Nationella Riktlinjer kring Psykisk ohälsa på arbetsplatsen och Hälsoundersökningar med insatser för bättre levnadsvanor 
- Vi, som är specialister på arbete och hälsa, ser den här problematiken dagligen. Därför tar vi nu ett samlat grepp kring frågor som rör arbetet kopplat till den psykiska ohälsan respektive levnadsvanor, och lanserar gemensamma evidensbaserade nationella riktlinjer framtagna för företagshälsan i ett unikt samarbete lett av forskare på Karolinska Institutet säger Peter Munck af Rosenschöld, vd Sveriges Företagshälsor. 

I Svenska Dagbladet den 8 augusti efterlyser Jan Lidhard, f.d sakkunnig på finansdepartementet, en mer arbetsfokuserad hälso- och sjukvård för att hejda den allt ökande sjukfrånvaron. Återigen får vi påpeka att den redan finns. Dagligen erbjuder vi inom företagshälsan tidig, individanpassad, multimodal och arbetsplatsnära rehabilitering av hög kvalitet, med självklar koppling till förebyggande arbetsmiljöfrågor. Vi vet att vila sig i form som Lidhard också påpekar sällan är en framgångsrik lösning. Vi vill uppmana till att inte uppfinna hjulet på nytt, men däremot gärna vidareutveckla det! Läs vårt svar i Dagens Medicin.

Peter Munck af Rosenschöld, vd, Sveriges Företagshälsor

Sambandet mellan arbetsmiljö och hälsa är tydligt, regeringen bör därför möta den ökade sjukfrånvaron med aktiva och förebyggande insatser som ställer krav på arbetsgivarna.

Socialförsäkringsministern konstaterade nyligen att sjukfrånvaron har ökat med 60 procent sedan 2010. För tredje året i rad ökar antalet sjukfall med psykisk diagnos. Antalet sjukskrivna ökar för varje år som går, vilket är en oroande och kostsam utveckling. Samtidigt stämmer inte bilden av att vi blir mer sjuka. Att sjuktalen ökar och minskar över tid beror delvis på politiska beslut. 
Läs mer

   

Nu finns det 21 auktoriserade företagshälsor i Sverige som tillsammans driver 285 enheter över hela landet!
Apladalens FHV, Attundahälsan i Sollentuna, Avonova Hälsa, Betania Organisationsmedicin, Commodia i Östersund, Feelgood, Företagshälsan i Jönköping, Globenhälsan i Stockholm, HVC i Ljungby AB, Industrihälsan i Landskrona, Järnhälsan i Göteborg, Lanstingshälsan i Örebro, Personalhälsan i Huddinge kommun, Previa, Prohelia i Uppsala, Servicehälsan, Stegeholmshälsan, Team Hälso- och Friskvård i Göteborg, Tjugonde i Malmö, Täbyhälsan, Västerbottens läns landsting är auktoriserade och fler ansökningar är på gång och under behandling i auktorisationsnämnden.

Alla våra medlemmar har möjlighet att ansöka om auktorisation för att säkerställa kvalitativa och värdeskapande leveranser till arbetslivet. Läs mer om hur man blir en Auktoriserad Företagshälsa här.