_self
_self
_self
_self
_self
_self

Sveriges Företagshälsor är företagshälsovårdens branschorganisation.
Vi verkar för att säkerställa en god kvalitet hos landets företagshälsor. Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att landets arbetsgivare ska få hållbara, effektiva och attraktiva organisationer. Medarbetare ska samtidigt få ett hälsosamt, säkert och stimulerande yrkesliv.

Investeringar i företagshälsovård är en vinst för alla parter

Sveriges Företagshälsors medlemmar motsvarar majoriteten av branschen med flera tusen samverkande specialister inom arbetsmiljö & hälsa, frisk- och sjukvård samt rehabilitering. 

Läs mer om företagshälsovård

I fokus

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson har utsett Anders Wallner till särskild utredare för utredningen Trygghet och utveckling i anställningen vad gäller arbetstid och ledighet. Lösningen på stress och ohälsa på arbetsplatser är inte att vara ledig eller att arbeta mindre. Ändå är det just dessa åtgärder som analyseras i regeringens utredning,”Den ensidiga tron på ledighet framstår som grundad i en politisk vision”, skriver Peter Munck, vd för Sveriges Företagshälsor, på DEBATT  ARBETSMILJÖ i Svenska Dagbladet 29 januari. Foto: Henrik Montgomery/TT

REPLIK DN DEBATT 24/1. Om sjukskrivningarna ska minska och återgången till arbete ske snabbare, så behöver ett antal organisatoriska förändringar ske. I korta drag bör företagshälsovården få ansvar för återgång i arbete och rätt stöd bör snabbare ges till individen om återgång till samma arbetsplats är omöjlig, skriver Peter Munck, vd Sveriges Företagshälsor.

Den senaste Jobbhälsobarometern 2017:2 som släpptes i december  talar sitt tydliga språk. Det finns ett samband mellan hur ofta man känt psykiskt obehag av att gå till jobbet och om man har upplevt att man själv eller en kollega blivit utsatt för trakasserier eller mobbing på arbetet under det senaste året. Ju oftare man upplever obehag att gå till jobbet, desto vanligare är det att det förekommer trakasserier eller mobbning på arbetet.

Från sjukfrånvaro till frisknärvaro. Alla behövs för att skapa ett friskare arbetsliv. Se vår film om företagshälsovårdens roll för ett friskare Sverige.

För att stärka det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet har regeringen beslutat att inrätta en ny myndighet för arbetsmiljökunskap. Myndigheten ska placeras i Gävle och inleda sin verksamhet den 1 juni 2018. Den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap får i uppdrag att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om arbetsmiljö samt kommunicera denna på ett målgruppsanpassat sätt. Syftet är att stödja det praktiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Myndigheten ska även utvärdera och analysera arbets­miljöpolitiken och stödja regeringen i det internationella arbetsmiljöarbetet. Myndigheten ska också arbeta med frågor som rör företagshälsovård.
Läs mer