_self
_self
_self
_self
_self

Sveriges Företagshälsor är företagshälsovårdens branschorganisation.
Vi verkar för att säkerställa en god kvalitet hos landets företagshälsor. Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att landets arbetsgivare ska få hållbara, effektiva och attraktiva organisationer. Medarbetare ska samtidigt få ett hälsosamt, säkert och stimulerande yrkesliv.

Investeringar i företagshälsovård är en vinst för alla parter

Sveriges Företagshälsors medlemmar motsvarar majoriteten av branschen med med flera tusen samverkande specialister inom arbetsmiljö & hälsa, frisk- och sjukvård samt rehabilitering. 

Läs mer om företagshälsovård

I fokus

Jobbhälsobarometern* 2014; delrapport 1, som släpps idag, visar att anställda inom skolan intar en särställning jämfört med hela den övriga arbetsmarknaden. Mer än varannan anställd inom skolan uppger att de inte får stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning och fler än fyra av tio säger att de inte hinner med sina arbetsuppgifter inom ordinarie tid. Anställda inom skolan är också de som i störst utsträckning upplevt psykiskt obehag att gå till jobbet.

- Vi ser det här som tydliga hälsorisker som kan leda till ökad sjukfrånvaro bland anställda i skolan, säger Lars Hjalmarson, vd på Sveriges Företagshälsor.

*Jobbhälsobarometern är Sveriges största årliga nationella arbetsmiljöundersökning. Den är framtagen av Sveriges Företagshälsor och visar på trender när det gäller arbete och hälsa. Årets barometer bygger på över 9 000 svar från personer som arbetar minst halvtid.  
Läs mer

Vill du vara med och driva utvecklingen av ett långsiktigt hållbart arbetsliv på hela arbetsmarknaden? Du har nu chansen att ta över stafettpinnen och ta en ledande och central roll i utvecklingen av det svenska arbetslivet.
- Det är ett jobb jag kan rekommendera, säger Lars Hjalmarson, vår nuvarande vd som snart kommer att sluta.
- Att få leda en organisation som Sveriges Företagshälsor är både spännande, utmanande och något att vara stolt över. Det handlar bland annat om att utveckla och säkerställa en god kvalitet hos landets företagshälsor. Men ytterst är det ju fråga om att tillsammans med våra medlemmar hjälpa arbetsgivare att skapa hållbara och attraktiva organisationer som ger anställda möjligheter att få ett säkert och hälsosamt yrkesliv. För den som vill skapa förändring och mervärde är detta jobb något jag starkt kan rekommendera, säger Lasse.
Läs mer
 

Nu finns det fem auktoriserade företagshälsor i Sverige! Företagshälsan i Jönköping, Feelgood, Globenhälsan i Stockholm, Personalhälsan i Huddinge kommun samt Team Hälso- och Friskvård i Göteborg. Fler ansökningar är på gång och under behandling i auktorisationsnämnden.

Alla våra medlemmar har möjlighet att ansöka om ett auktoriserat medlemskap i branschföreningen för att säkerställa kvalitativa och värdeskapande leveranser till arbetslivet. Läs mer om hur man blir en Auktoriserad Företagshälsa här.

- ett sätt att förändra alkoholvanorna, minska drickandet och få bort de skadliga konsekvenserna.
Sveriges Företagshälsor i samverkan med Karolinska Institutet samt Riddargatan1/Centrum för psykiatriforskning. 
Läs mer om utbildning i 15-metoden, Seminarium om Riskabla Alkoholvanor och Kunskapsdag om alkohol för praktiker.