_self
_self
_self
_self
_self

Sveriges Företagshälsor är företagshälsovårdens branschorganisation.
Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att landets arbetsgivare ska få hållbara, effektiva och attraktiva organisationer. Medarbetare ska samtidigt få ett hälsosamt, säkert och stimulerande yrkesliv.

Investeringar i företagshälsovård är en vinst för alla parter

Sveriges Företagshälsors medlemmar motsvarar majoriteten av branschen med med flera tusen samverkande specialister inom arbetsmiljö & hälsa, frisk- och sjukvård samt rehabilitering. 

Läs mer om företagshälsovård

I fokus

Vill du vara med och driva utvecklingen av ett långsiktigt hållbart arbetsliv på hela arbetsmarknaden? Du har nu chansen att ta över stafettpinnen och ta en ledande och central roll i utvecklingen av det svenska arbetslivet.
- Det är ett jobb jag kan rekommendera, säger Lars Hjalmarson, vår nuvarande vd som snart kommer att sluta.
- Att få leda en organisation som Sveriges Företagshälsor är både spännande, utmanande och något att vara stolt över. Det handlar bland annat om att utveckla och säkerställa en god kvalitet hos landets företagshälsor. Men ytterst är det ju fråga om att tillsammans med våra medlemmar hjälpa arbetsgivare att skapa hållbara och attraktiva organisationer som ger anställda möjligheter att få ett säkert och hälsosamt yrkesliv. För den som vill skapa förändring och mervärde är detta jobb något jag starkt kan rekommendera, säger Lasse.
Läs mer
 

Nu finns det fyra auktoriserade företagshälsor i Sverige! Feelgood, Globenhälsan i Stockholm, Personalhälsan i Huddinge kommun samt Team Hälso- och Friskvård i Göteborg. Fler ansökningar är på gång och under behandling i auktorisationsnämnden.

Alla våra medlemmar har möjlighet att ansöka om ett auktoriserat medlemskap i branschföreningen för att säkerställa kvalitativa och värdeskapande leveranser till arbetslivet. Läs mer om hur man blir en Auktoriserad Företagshälsa här.

Det är allt fler som inte känner sig motiverade i arbetet. Samtidigt är det allt fler som är frånvarande på grund av sjukdom - åtminstone någon dag det senaste året.
Det framkommer i den senaste Jobbhälsobarometern, som delvis kommer att presenteras på ett seminarium i Almedalen.
- I förra årets Jobbhälsobarometer rasade andelen som svarade ja på frågan om de kände sig motiverade i sitt arbete. I årets resultat ser vi att andelen motiverade fortsätter att minska i viss mån i alla åldersgrupper utom bland dem som är 30 år och yngre, som ändå är den grupp som känner sig minst motiverade, säger Lars Hjalmarsson, vd för Sveriges företagshälsor.
Läs mer
 

- ett sätt att förändra alkoholvanorna, minska drickandet och få bort de skadliga konsekvenserna.
Sveriges Företagshälsor i samverkan med Karolinska Institutet samt Riddargatan1/Centrum för psykiatriforskning. 
Läs mer om utbildning i 15-metoden, Seminarium om Riskabla Alkoholvanor och Kunskapsdag om alkohol för praktiker.

Sveriges Företagshälsor hade ett välbesökt seminarium i Almedalen med temat "Stegen som kan minska ohälsan i arbetslivet".

På seminariet presenterades de senaste resultaten från Jobbhälsobarometern 2014 och det kan konstateras att den jobbrelaterade psykiska ohälsan dessvärre fortsätter att stiga samtidigt som motivationen på svenska arbetsplatser sjunker, framförallt bland de unga. Seminariet avslutades med en paneldebatt med företrädare för de politiska partierna från socialförsäkringsutskottet där alla var rörande överens om att företagshälsovården behövs behövs i svenskt arbetsliv!