_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self

Sveriges Företagshälsor är företagshälsovårdens branschorganisation.
Vi verkar för att säkerställa en god kvalitet hos landets företagshälsor. Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att landets arbetsgivare ska få hållbara, effektiva och attraktiva organisationer. Medarbetare ska samtidigt få ett hälsosamt, säkert och stimulerande yrkesliv.

Investeringar i företagshälsovård är en vinst för alla parter

Sveriges Företagshälsors medlemmar motsvarar majoriteten av branschen med flera tusen samverkande specialister inom arbetsmiljö & hälsa, frisk- och sjukvård samt rehabilitering. 

Läs mer om företagshälsovård

I fokus

Årets siffror från Jobbhälsobarometern visar att nästan 20 procent känner psykiska obehag inför att gå till jobbet minst några gånger i månaden. Det motsvarar ca 900 000 personer på hela Svenska arbetsmarknaden. De som på grund av arbetet känt psykiskt obehag av att gå till jobbet har också i betydligt större utsträckning inte möjlighet att påverka arbetsuppgifternas utformning eller brister i arbetsmiljön. De trivs också i mindre omfattning med sina arbetskamrater och kollegor och har ingen bra balans mellan arbete och fritid.

Rapporten visar på sambandet mellan obehagskänslor inför arbetet och ohälsa i olika avseenden. Vi ser en tydlig relation mellan individens upplevelse av psykiskt obehag att gå till arbetet och upplevelsen av arbetsmiljön, organisationen och påverkansmöjligheterna med mera. Läs mer

Jobbhälsobarometern visar att det finns ett uppenbart samband mellan psykisk ohälsa och arbetsmiljön.
- Vi ser en tydlig relation mellan individens upplevelse av psykiskt obehag att gå till arbetet och upplevelsen av arbetsmiljön, organisationen och påverkansmöjligheterna etcetera säger Peter Munck af Rosenschöld vd för Sveriges Företagshälsor som står bakom rapporten. Se nyhetsinslag i TV4.

Vi vill framföra ett stort tack till alla drygt 250 medverkande föreläsare, workshopsledare, paneldebattörer, utställare och inte minst alla deltagare på Sveriges Företagshälsors Hälsokonvent 25-26 augusti i Näringslivets Hus. Ni bidrog alla till att det blev två fantastiska dagar om det högst aktuella ämnet - arbetsmiljö och hälsa!

Läs mer

Bristande ledning och styrning och mängden organisationsförändringar är den mest framträdande orsaken till stressen i arbetslivet totalt sett. Det visar årets rapport från Sveriges Företagshälsors Expertpanel som nu publiceras. Årets Expertpanel konstaterar också att för att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera är ledningens engagemang och ett verksamhetsintegrerat arbete avgörande. Läs mer