_self
_self
_self
_self
_self
_self

Sveriges Företagshälsor är företagshälsovårdens branschorganisation.
Vi verkar för att säkerställa en god kvalitet hos landets företagshälsor. Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att landets arbetsgivare ska få hållbara, effektiva och attraktiva organisationer. Medarbetare ska samtidigt få ett hälsosamt, säkert och stimulerande yrkesliv.

Investeringar i företagshälsovård är en vinst för alla parter

Sveriges Företagshälsors medlemmar motsvarar majoriteten av branschen med flera tusen samverkande specialister inom arbetsmiljö & hälsa, frisk- och sjukvård samt rehabilitering. 

Läs mer om företagshälsovård

 

I fokus

Den senaste Jobbhälsobarometern 2017:2 som släpptes i december  talar sitt tydliga språk. Det finns ett samband mellan hur ofta man känt psykiskt obehag av att gå till jobbet och om man har upplevt att man själv eller en kollega blivit utsatt för trakasserier eller mobbing på arbetet under det senaste året. Ju oftare man upplever obehag att gå till jobbet, desto vanligare är det att det förekommer trakasserier eller mobbning på arbetet.

Ett nytt ledarutvecklingsprogram.
Förmågan till förnyelse är en avgörande framgångsfaktor för alla organisationer, stora som små. Det är en förutsättning för att kunna möta nya krav och förväntningar i takt med att konkurrensen hårdnar. Branschföreningen har utvecklat ett ledarskapsprogram speciellt anpassat efter våra behov inom företagshälsovården med ledningsorden:  Hur arbetar vi – Vad arbetar vi med – Varför arbetar vi med det vi gör? 
Läs mer

Från sjukfrånvaro till frisknärvaro. Alla behövs för att skapa ett friskare arbetsliv. Se vår film om företagshälsovårdens roll för ett friskare Sverige.

För att stärka det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet har regeringen beslutat att inrätta en ny myndighet för arbetsmiljökunskap. Myndigheten ska placeras i Gävle och inleda sin verksamhet den 1 juni 2018. Den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap får i uppdrag att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om arbetsmiljö samt kommunicera denna på ett målgruppsanpassat sätt. Syftet är att stödja det praktiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Myndigheten ska även utvärdera och analysera arbets­miljöpolitiken och stödja regeringen i det internationella arbetsmiljöarbetet. Myndigheten ska också arbeta med frågor som rör företagshälsovård.
Läs mer

Det visar den senaste Jobbhälsobarometern tydligt. De över 55 tror att de kommer att vara på jobbet i betydligt högre grad än sina yngre kollegor. Så många som 42 procent av de som fyllt 55 år tror inte att de kommer att vara borta från jobbet på grund av sjukdom en enda dag de kommande 12 månaderna. Bland de upp till 30 år är det bara 18 procent som har samma uppfattning. Nu släpper vi sista delen av Jobbhälsobarometern 2016, delrapport 3, där vi också tittat på olika yrkesgruppers syn på sin hälsa och hur planerna att gå i pension ser ut för dem över 50.

Jobbhälsobarometern visar att det finns ett uppenbart samband mellan psykisk ohälsa och arbetsmiljön.
- Vi ser en tydlig relation mellan individens upplevelse av psykiskt obehag att gå till arbetet och upplevelsen av arbetsmiljön, organisationen och påverkansmöjligheterna etcetera säger Peter Munck af Rosenschöld vd för Sveriges Företagshälsor som står bakom rapporten. Se nyhetsinslag i TV4.