Förteckning över MRO-läkare

En MRO-läkare är en specialistläkare med särskild kompetens att bedöma alkohol- och drogtester.
läkare på kontor i telefonsamtal

MRO-läkaren ska kontrollera om säkerhetskedjan följts och undersöka om ett positivt testresultat från laboratoriet ska meddelas som positivt till arbetsgivaren. Säkerhetskedjan sträcker sig över provtagning, analys på laboratoriet och kontakt med provlämnaren samt eventuell analys och bedömning av B-prov innan svar lämnas till beställaren. 

MRO-läkarens uppgift är:
• Att bedöma ett positivt provsvar och utesluta alternativa medicinska förklaringar.
• Att kontrollera att säkerhetskedjan följts på adekvat sätt.
• Att vid bestridande av provsvar ansvara för att analys av B-provet genomförs och bedöma B-provets analyssvar inför slutligt utlåtande.

Läs mer om kvalitetssäkrad alkohol- och drogkontroll i arbetslivet

Det finns en hel del att tänka på när alkohol- och drogtestning ska genomföras på en arbetsplats. Därför är det viktigt att tänka igenom hur det ska gå till och vem som ska göra vad innan arbetet startas. Ett centralt dokument i sammanhanget är arbetsplatsens alkohol- och drogpolicy. Finns en sådan och vad säger den? Läs mer i guiden!

Guide för kvalitetssäkrad alkohol- och drogkontroll i arbetslivet 
Obs! Bilaga 2 är inte uppdaterad än, länk till Equalis uppdaterade rekommendation för salivprov finns här.

 

MRO-förteckning

För dig som behöver anlita en MRO-läkare håller en förteckning på att upprättas som omfattar specialistläkare som gått 3-dagars utbildning för MRO-läkare och som står till förfogande för konsultuppdrag. Förteckningen uppdateras vartefter nya MRO-läkare ansluter sig. En gång per år, i januari, förnyas all information så att endast aktiva och konsulterbara MRO-läkare finns med.

MRO-förteckning 2024 03 26

Ansöka om att finnas med i förteckningen

Du som är MRO-läkare kan ansöka om att finnas med i förteckningen. Kostnaden är 2 995 kr (exkl. moms) det första året. Fakturamottagare som är medlemmar hos oss har 2 000 kr (exkl. moms) i medlemsrabatt. 

Förteckningen förnyas en gång per år, i december. För att finnas kvar på förteckningen följande år behöver läkaren aktivt uppdatera/verifiera sina kontaktuppgifter. Kostnaden för förnyelsen är 995 kr (exkl. moms)/år. Fakturamottagare som är medlemmar hos oss har 500 kr (exkl. moms) i medlemsrabatt. 

Här finns ansökningsformuläret.

Utbildning till MRO

En gång per år, i januari, arrangerar vi MRO-utbildning för specialistläkare som önskar tillägna sig specifik kompetens att hantera kvalitetssäkrad alkohol- och drogkontroll i arbetslivet. För medicinsk personal (lägst undersköterska) som ska genomföra provtagning har vi en separat utbildning i Kvalitetssäkrad alkohol- och drogtestning som brukar ges två gånger per år, en gång på våren och en på hösten. En återträff för både provtagare och MRO-läkare genomförs en gång per år i september. Återträffen ger möjlighet till uppdatering, fördjupning och erfarenhetsutbyte när det gäller detta specifika område. Du hittar alla aktuella utbildningar och träffar under Våra utbildningar.

Önskar du information direkt i din inkorg om utbildningar, träffar och annat som rör företagshälsovårdsbranschen kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Har du frågor om förteckningen eller utbildningarna?

Kontakta Pernilla Nordkvist, telefon: 08-762 67 42.