Om oss

Sveriges Företagshälsor är företagshälsovårdens branschorganisation i Sverige. Föreningen är en ideell och obunden organisation som bildades 1985 för att tillvarata företagshälsovårdens intressen.
Skog med solljus

Sveriges Företagshälsor arbetar på uppdrag av sina medlemmar, styrelsen beslutar om den långsiktiga inriktningen för verksamheten.

Som en samlad organisation företräder vi medlemsföretagen i kontakt med politiker, myndigheter, näringsliv och andra beslutsfattare. Vi är en remissinstans för branschfrågor och bedriver opinionsbildning kring hälsa och arbetsliv. Vi verkar också för god utbildning och hög kompetens inom området och stödjer branschens kvalitetsutveckling.

Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter ett hälsosamt, säkert och stimulerande arbetsliv för alla som arbetar.