Förmånsbeskattning av Företagshälsovård

Förmån av privat hälso- och sjukvård är inte skattefri. Företagshälsovård är undantagen från den förmånsbeskattningen så länge det finns en koppling mellan den anställdes hälsoproblem och arbetssituationen. Arbetsgivaren har en skyldighet att tillhandahålla företagshälsovård utifrån av vad arbetsförhållandena kräver men är inte skyldig att erbjuda sina anställda hälso- och sjukvård.

Skillnad mellan Företagshälsovård och hälso- och sjukvård

Den stora skillnaden är att organisationen och arbetsplatsen är i fokus för företagshälsovårdens arbete medan individen är i fokus för hälso- och sjukvården. Förebyggande och rehabiliterande åtgärder som arbetsgivaren genomför för individen med hjälp av företagshälsan är skattefria. Det handlar om att undvika risker i arbetet, att förhindra sjukskrivning och att snabbare kunna komma tillbaka till arbetet efter sjukdom och skada.

Hälsoundersökningar

När hälsoundersökningar ingår som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet är de skattefria. De gäller även de hälsoundersökningar som är lagstadgade för vissa yrken och arbetsuppgifter. Allmänna hälsoundersökningar som inte har någon koppling till yrket eller arbetsplatsen är däremot skattepliktiga oavsett vem som utför dessa.

Sjukvårdsförsäkring

En arbetstagare som får en försäkringslösning betald av sin arbetsgivare måste skatta för förmånen. Arbetsgivaren i sin tur betalar arbetsgivaravgift på förmånsförsäkringen och får dra av kostnaden för den i sin verksamhet.

Läs mer

Skatteverket: Hälso- och sjukvård som är en skattepliktig förmån med vissa undantag

Tidningen Resultat Tema: Vård och skatt När ska mina anställda förmånsbeskattas för vård?

På medlemssidan finns även en guide för moms och förmånsbeskattning att ladda ner.