Styrelse

Sveriges Företagshälsors styrelse.

Jörgen Malmenskog ordförande jorgenmalmenskog@msn.com

Joachim Morath Oberoende

Martin Pålsson Martin.Palsson6@gmail.com

Artur Tenenbaum artur.tenenbaum@vgregion.se Hälsan och Arbetslivet Västra Götalandsregionen

Carina Reidler carina.reidler@falcksverige.se Falck Sverige AB (fd Previa)

Sara Jinnerot Uggelberg sara.uggelberg@avonova.se Avonova Hälsa AB

Ulrica Cavallin ulrica.cavallin@regiongavleborg.se Regionhälsan i Gävleborg 

Fredrik Löfberg fredrik.lofberg@mil.se  Försvarsmakten

Peter Munck af Rosenschöld peter.munck@foretagshalsor.se VD Sveriges Företagshälsor