Styrelse

Sveriges Företagshälsors styrelse.

Helen Berg Kirkegaard ordförande
Tjugonde AB
helen.bergkirkegaard@tjugonde.se

Stefan Kullgren 
Feelgood
stefan.kullgren@feelgood.se

Martin Pålsson
Martin.Palsson6@gmail.com

Artur Tenenbaum
artur.tenenbaum@vgregion.se
Hälsan och Arbetslivet
Västra Götalandsregionen

Carina Reidler
carina.reidler@falcksverige.se
Falck Sverige AB (fd Previa)

Rickard Cox
rickard.cox@avonova.se
Avonova Hälsa AB

Ulrica Cavallin
ulrica.cavallin@regiongavleborg.se
Regionhälsan i Gävleborg 

Fredrik Löfberg
fredrik.lofberg@mil.se 
Försvarsmakten

Peter Munck af Rosenschöld
peter.munck@foretagshalsor.se
VD Sveriges Företagshälsor