Andra kurser & seminarier

Det finns många utbildningar och seminarier som lämpar sig väl för kompetensutveckling inom företagshälsan och arbetslivet i övrigt. Här följer några exempel på utbildningar.

OBS! På grund av rådande omständigheter med Covid-19 rekommenderar vi att kontrollera med respektive utbildningsarrangör gällande uppdaterad information.
Universitet och högskolor

Högskolan i Gävle

Belastningsergonomisk riskbedömning 7,5 hp

För dig som vill ha fördjupad kunskap om och lära dig vetenskapligt baserade metoder för belastningsergonomisk riskbedömning i teori och praktik. Kursen innehåller bland annat riskteori, belastningsexponering, översikt över befintliga riskbedömningsmetoder med fördjupning kring ett brett urval av dessa samt rapportskrivning. För dig som redan idag gör belastningsergonomiska riskbedömningar eller är i behov av att kunna göra sådana, t.ex. för att svara upp mot arbetsgivares och Arbetsmiljöverkets krav på riskbedömningar.
Läs mer

Karlstads universitet

Arbetsmiljö i praktiken - en lönsam affär 7.5 hp

En organisation med god arbetsmiljö är attraktiv för arbetssökande och har större chans att behålla medarbetare. Den är också lönsam eftersom friska och nöjda medarbetare innebär färre sjukskrivningar och ökad produktivitet. Kursen ger dig fördjupad kunskap i arbetsmiljöarbetets regler, teorier och metoder, med särskilt fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Läs mer

Karolinska Institutet

KI, avdelningen för uppdragsutbildning, genomför kontinuerligt ett flertal kurser som riktar sig speciellt till företagshälsovården.
Läs mer

Lunds universitet

Service Management, Health Management - Kandidatprogram, 180 hp, 3 år

Utbildningen ges på den samhällsvetenskapliga fakulteten där det centrala delarna ligger på ledarskap, organisation och arbetsmiljön inom tjänstesektorn. Programmet fokuserar på de salutogena aspekterna av ett hälsofrämjande ledarskap och friskfaktorer i arbetslivet. Det är en omarbetning av nuvarande program.
Läs mer

Mittuniversitetet

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp
Läs mer

Myndigheter

Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak)

Friska arbetsplatser belastar rätt

Webbinarium 23 oktober kl 10:10 – 12:00

Läs mer och anmäl dig här

Arbets- och miljömedicinska kliniker

Arbets- och miljömedicin Uppsala

De genomför kontinuerligt utbildningar och seminarier som vänder sig till dig som arbetar inom företagshälsovården.

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Syd i Lund

AMM Syd undersöker och analyserar misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa. Prevention är en del av detta arbete och en av uppgifter är att vara ett kunskapscenter inom de arbetsmiljö och miljömedicinska områdena. Kontinuerligt anordnas en rad utbildningsaktiviteter som riktar sig till företagshälsovård i stort, men även till yrkeskategorier som läkare, sköterskor, arbetsmiljöingenjörer, ergonomer m.fl.

Läs mer

Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms Läns sjukvårdsområde

Arrangerar seminarier inom det arbets- och miljömedicinska området.

Läs mer

Övriga

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Företagshälsovård behovsstyrd upphandling

Att upphandla företagshälsovård i kommuner, regioner och kommunala företag. 30 september Kl 14.00 - 15.30
Läs mer

Företagsläkarföreningen

Gemensamma utbildningar SFLF-SAMF för ST i Arbetsmedicin eller Arbets- och Miljömedicin eller som fortbildning för färdiga företagsläkare.

Läs mer

Medical Care Systems

Medical Care är nybliven Associerad samarbetspartner till Sveriges Företagshälsor.
Som ett introduktionserbjudande erbjuds Sveriges Företagshälsors medlemmar en utbildning i Kemiska och Termiska risker och olyckor. Utbildningen sker online via Microsoft Teams.
Läs mer

NIVA - Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet

Niva är ett samnordiskt institut finansierat av Nordiska ministerrådet ordnar kurser för företagshälsospecialister i alla nordiska länder.

Läs mer

Prevent

Prevent hjälper företag att förbättra arbetsmiljön genom att informera, utbilda och ta fram produkter, böcker och verktyg som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet. De är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Läs mer