Yrkesföreningar

Företagshälsans mest centrala professioner är Företagsläkare, Företagssköterska, Ergonom/fysioterapeut, Beteendevetare, Arbetsmiljöingenjör, Organisationskonsult och Hälsovetare.

Här kan du komma i kontakt med de olika yrkesföreningarna:

Svenska Företagsläkarföreningen, ordförande Jan Rosén Riksföreningen för Företagssköterskor, ordförande Maria Sjöberg Fysioterapeuterna Sektionen för Arbetshälsa och Ergonomi, ordförande Kjerstin Stigmar Hälsoakademikerna, ordförande Andreas Lövdahl SAMS, Sveriges ArbetsMiljöSpecialister, ordförande Mats Andersson Sveriges Arbetsterapeuter, förbundsordförande Ida Kåhlin

Beteendevetarna har för närvarande ingen gemensam förening.