Affisch för erbjudande om alkoholrådgivning

En affisch som kan användas för att upplysa anställda om att de kan få rådgivning om sina alkoholvanor hos företagshälsan.

Affischen finns att ladda ner i A4- och A3-format.

Tryckfiler inns också. Kontakta Pernilla Nordkvist för mer information.

Affisch för erbjudande om alkoholrådgivning
Affisch för erbjudande om alkoholrådgivning i storlek A3
Affisch för erbjudande om alkoholrådgivning i storlek A4