Vägen mot ett mer hälsosamt arbetsliv

onsdag 9 oktober 2019
Den psykiska ohälsan är ett växande samhällsproblem och orsakerna har diskuterats länge. Nu har en ny rapport skriven av nationalekonomen Laura Hartman och analytikern Petter Odmark sammanfattat forskningen om sambandet mellan psykisk ohälsa och arbetsmiljö samt lagt ut riktningen för ett mer hälsosamt arbetsliv.
Omslag för rapporten Arbetsmiljö, organisation och hälsa – hur hänger det ihop och varför?

Rapporten sätter frågan om psykisk ohälsa i ett bredare perspektiv, genom att addera kunskap om tillitsbaserat ledarskap. Därtill pekar rapporten ut fyra punkter för ett mer hälsosamt arbetsliv, säger Peter Munck, vd på Sveriges Företagshälsor.

Rapporten, Arbetsmiljö, organisation och hälsa – hur hänger det ihop och varför? presenterades under ett seminarium arrangerat av Sveriges Företagshälsor den 10 oktober. Laura Hartman och Petter Odmark presenterade rapporten, därefter diskuterades frågan av en panel, bestående av bland annat socialminister Lena Hallengren (S) och Elisabeth Björnsdotter Rahm (M). Peter Munck, vd Sveriges Företagshälsor, modererade samtalet.

Frågan om psykisk ohälsa har diskuterats under en längre tid, men kunskapen behöver omsättas i handling. Under seminariet diskuterades hur arbetsgivare kan agera och vems ansvaret egentligen är, för att åstadkomma verklig förändring.

Pressinformation