Aktuellt

Regeringen
Utredaren ska, utöver vad som sägs i tidigare uppdrag, utreda förutsättningarna för att utveckla en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården vid lättare psykisk ohälsa i syfte att bl.a. förebygga svårare ohälsa och sjukskrivningar och vid behov lämna... mer

Regeringskansliet
Onsdag den 21 augusti besöker Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Scanias anläggning i Södertälje. Under besöket kommer AFA Försäkring och Scania att förevisa ett system för att förhindra olyckor som företaget arbetar med. Besöket på Scanias anläggning i Södertälje... mer

Arbetsliv
Lagom stora arbetsgrupper är en av de viktigaste faktorerna för en trivsam arbetsmiljö. Det säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet som varje år utser Sveriges bästa arbetsgivare. Segrarna i utmärkelsen Sveriges bästa arbetsgivare är indelade i fyra klasser: "Mest... mer

Arbetsliv
Tanken på att jobb försvinner på grund av robotisering är skrämmande för många. Men när det gäller de egna arbetsuppgifterna vill vi hellre bli ersatta av en robot än av en annan människa. Det visar en ny internationell undersökning.
... mer

Dagens Nyheter
Branschorganisationen Sveriges företagshälsor uppger att man inte längre har förtroende för Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Nu kan DN berätta att generaldirektör Nader Ahmadi kallas till ett möte med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) under torsdagen.
Sveriges... mer

Göteborgsposten
Debatt: Ekonomin är ett viktigt argument för öppna kontor, men forskning visar att det snabbt kan bli röda siffror, skriver Tomas Dalström.
Om en persons produktivitet minskar med sex minuter per timme under tio månader på grund av olika distraktioner, motsvarar det... mer

Dagens Samhälle
För att klara personalbristen inom offentlig sektor behövs satsningar för mer inkluderande arbetsplatser, där nyanlända får tidig yrkes- och språkträning. Sådana satsningar skulle också bidra till integrationen i samhället. Det skriver Robert Persson Asplund, chefspsykolog... mer

Regeringskansliet
Regeringen uppdrar åt Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) att följa upp och utvärdera reformen om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete vilken trädde i kraft den 1 juli 2018.

I uppdraget ingår att följa upp och utvärdera:

  • Arbetsgivares... mer

Arbetarskydd
Sveriges enda professor i metoder för företagshälsa Irene Jensen vet vad smärta betyder. Hon har ägnat sitt yrkesliv åt att forska på metoder för ett bättre arbetsliv.
– Om arbetsgivare får bra stöd så kan de också genomföra ett bra hälsoarbete.
... mer

Prevent
Att börja jobba igen efter semestern kan kännas tungt och lite ångetsskapande. Men forskning visar att jobb tvärtom är bra för den psykiska hälsan.
– Resultaten kan tolkas som att mervärdet från att ha ett arbete gör att det är värt att ”offra” livstid för att få en bättre... mer