Aktuellt

EU - Europeiska socialfonden
Långt och hållbart arbetsliv är en del av socialfondsprogrammets målsättning för att uppnå EU 2020 strategin om ett inkluderande arbetsliv som omfattar alla. I svenska ESF-rådets fokusmål för 2018–2020 finns flera målområden varav några omfattar äldre i... mer

Du&Jobbet
FORSKNING Hälsotrenderna avlöser varandra. Men inget slår vanlig motion och en varierad kost enligt tallriksmodellen. Det menar Jessica Norrbom, molekylärbiolog, forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm och medförfattare till boken Frisk utan Flum. Hennes budskap: håll... mer

Dagens Samhälle
Mångfald har blivit en hygienfaktor inom väldigt många områden, utom ett – ålder. Äldre arbetskraft anses ointressant. Här krävs en attitydförändring och arbetsgivarorganisationerna har ett stort ansvar att föregå med gott exempel.
Skriver Göran Hägglund... mer

Riksrevisionen
Riksrevisionen förbereder en granskning av insatser vid nekad sjukpenning. Under senare år har avslag på ansökan om sjukpenning blivit vanligare. I avslagsärenden är frågor om rehabilitering och samverkan betydelsefulla. Riksrevisionen avser att granska hur Försäkringskassan... mer

Dagens Samhälle
De stressrelaterade sjukskrivningarna ökar och antalet dödsolyckor på jobbet blir fler. Företagshälsan kan bidra till att förebygga sjukdomar, skador och sjukfrånvaro förorsakat av arbetet. Men då måste det finnas rätt förutsättningar för den att göra sitt jobb, skriver vd:n... mer

Previa
Flexibilitet, förmåga att multi-taska och perfektionism är eftertraktade egenskaper på arbetsmarknaden, men det gäller att vara vaksam och vårda de positiva egenskaperna för de kan slå över och blir till ohälsosamma beteenden. Stress och psykisk utmattning fortsätter att toppa... mer

Arbetsliv
Antalet långtidssjukskrivna chefer har stigit brant de senaste fem åren. Framförallt är det den psykiska ohälsan som ökar, särskilt bland kvinnor. Sedan 2014 har chefernas sjukfrånvaro ökat med 50 procent och framförallt är det de långa sjukskrivningarna som ökar. Det visar en... mer

Suntarbetsliv
Man kan bli sjuk av sitt arbete. Men vilka faktorer i arbetsmiljön kan kopplas till olika sjukdomar och besvär? Det saknas fortfarande mycket kunskap om det enligt SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. 2011 fick SBU i uppdrag från regeringen att ta fram... mer

Personal & Ledarskap
Från och med 1 juli 2018 gäller ju att anställdas ­förmån av fri hälso- och sjukvård är skattepliktig. Men undantag finns.
Fråga: Finns det verkligen inte något fall när en arbets­givare kan bekosta en anställds hälso- och sjukvård utan att den anställde ska... mer

Arbetarskydd
Fem gånger fler människor dör i lungcancer i Sverige, på grund av asbest på jobbet, än vad tidigare forskning visat. Arbetarskydd har granskat nya siffror som internationell forskning tagit fram.
... mer