Aktuellt

Regeringskansliet
I skrivelsen bedömer regeringen Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Jämställd sjukfrånvaro – bedöms män och kvinnor likvärdigt i sjukskrivningsprocessen?
Riksrevisionen fann bland annat att könsskillnaden i sjukfrånvaro mellan män och kvinnor med lindrig eller... mer

Akademikerförbundet SSR
En kunskapsöversikt lanserades nyligen där fem forskare skriver om ingredienserna till Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA). Översikten handlar om arbetsmiljö, rekrytering och ledarskap och vänder sig till den som bättre vill förstå hur nytänkande metoder för... mer

AFA Försäkring
AFA Försäkring satsar nu, på uppdrag av arbetsmarknadens parter inom kommun- och regionssektorn, 37 miljoner kronor på nio forskningsprojekt om digitaliseringens effekter på arbetsmiljön. Forskningsprogrammet syftar till att öka förståelsen av digitaliseringens effekter på... mer

Arbets- och miljömedicinbloggen
Elisabeth Lindberg, specialistläkare vid Arbets- och miljömedicin i Linköping.
Jag blev vittne till en misshandel. Jag gick genom parken vid lunchtid och hörde arga mansröster. 6-7 män stod i en klunga och på marken låg det någon. Var det en pojklek som... mer

Regeringskansliet
Regeringen vill underlätta för läkare i deras arbete med sjukskrivningar. Försäkringskassan och Socialstyrelsen får därför i uppdrag att genomföra ett antal utvecklingsåtgärder kopplat till läkarintyg.
– Våra sjukförsäkringssystem ska ha människan i centrum. Nu ger... mer

Suntarbetsliv
Två gånger per år gör cheferna på medicin- och akutverksamheten på Mölndals sjukhus hälsogenomlysningar, med stöd av HR och företagshälsovården. Då skapar de sig en bild av medarbetarnas hälsa.
... mer

Suntarbetsliv
När kvinnor får barn så blir de oftare sjukskrivna, framför allt efter andra barnet. Det här fenomenet ska en grupp forskare studera närmare, och de har precis fått ny finansiering för sitt projekt. Den som leder forskargruppen är Maria Arman, docent i vårdvetenskap vid... mer

Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket har överklagat Kammarrätten i Stockholms dom från den 30 oktober till Högsta förvaltningsdomstolen. I domen kom kammarrätten fram till att egenanställningsföretaget Cool Company inte är arbetsgivare och därför inte behöver betala sanktionsavgift enligt... mer

Arbetsmiljöverket
Det finns brister i arbetsmiljön på nio av tio tunga industrier som inspekterats. Det handlar om kemi- och processintensiva företag som hanterar större mängder explosiva, brandfarliga och giftiga kemiska ämnen. Totalt har Arbetsmiljöverket hittat 3 900 brister vid... mer

Arbetsmiljöverket
I förra veckan genomförde Arbetsmiljöverket restaurangkontroller tillsammans med flera andra myndigheter på ett 30-tal orter över hela landet. Arbetsmiljöverket utfärdade 45 omedelbara förbud mot att använda farliga köksmaskiner och ställde över 260 krav på att åtgärda... mer