Aktuellt

Civilekonomen
Bristande stöd och ett dåligt socialt klimat på jobbet påverkar dig på jobbet. Nu går det att mäta effekterna på produktionen. Att dålig arbetsmiljö kan orsaka störningar i produktionen kan verka självklart med medarbetare som till exempel blir sjukskrivna. Men brister i... mer

MYNEWSDESK
Företagshälsan Avonova, med verksamhet på 120 orter runtom i Sverige, får en ny ägare i det norska investmentbolaget Norvestor. I och med ägarbytet kommer Avonova att höja ambitionen ytterligare när det gäller att utveckla verksamheten, inte minst inom digitala tjänster.
– I... mer

Användbart!
Antalet hjärtinfarkter har minskat betydligt på senare år. Trots detta är hjärt-kärlsjukdomar fortfarande den största dödsorsaken i Sverige. Kända riskfaktorer är människors livsstil, såsom rökning, felaktig kost och brist på motion.
... mer

Arbets- och miljömedicinbloggen i Linköping
Dammet yr och arbetet fortsätter. De små kvartspartiklarna följer med andetaget och hamnar längst ner i lungblåsorna. De bryts inte ner utan fortsätter att påverka hälsan långt efter att du har lämnat den dammiga arbetsplatsen. Det är välkänt att... mer

Svd
Umeå universitet är Västerbottens läns friskaste företag och går nu vidare som en av totalt sju nominerade i landet till att vinna utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag 2018. Priset går till det företag som lyckats allra bäst med att skapa en frisk och välmående arbetsplats. Sveriges... mer

Suntarbetsliv
Fler kvinnor än män upplever besvär till följd av arbetet. Det är vanligt att besvären beror på för hög arbetsbelastning. Det visar en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Orsakerna till besvären varierar men följer ett tydligt könsmönster. För kvinnor är det brister i den... mer

Regeringskansliet
EU-ländernas social-, sysselsättnings-, och hälsoministrar träffas i Bryssel 6–7 december för att diskutera ett förslag till en ny europeisk arbetsmyndighet som ska stötta EU-länderna i frågor om gränsöverskridande arbete. Förslaget om likabehandling och förbud mot... mer

Regeringskansliet
Förändringen träder i kraft från och med år 2019. De nya reglerna innebär att ett karensavdrag ersätter den nuvarande karensdagen. I lagen om sjuklön föreslås avdraget uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön.
... mer

Previa Pressmeddelande
Previa företagshälsa expanderar sin verksamhet genom ett partnerskapsavtal med Volvo Group. Genom avtalet tar Previa över Volvos interna företagshälsa, Alviva och blir leverantör av företagshälsa till Volvokoncernen i Sverige. Alviva är idag ett helägt dotterbolag som... mer

Feelgood Pressmeddelande
Feelgood Svenska AB har genom dotterbolag tecknat avtal om att förvärva Helsa Företagshälsovård Sverige AB. Tillträdet sker 1 januari 2019.
Förvärvet är en del av Feelgoods tillväxtstrategi och genomförs genom att Feelgood förvärvar samtliga aktier i bolaget.... mer