Aktuellt

Regeringskansliet
Regeringen har beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att utvärdera arbetsmiljöstrategin för 2016–2020. Resultatet av utvärderingen ska ligga till grund för en ny arbetsmiljöstrategi.
I januari 2016 beslutade regeringen om en arbetsmiljöstrategi för perioden 2016–... mer

Landskrona Posten
Det finns ett direkt samband mellan kondition och risken att drabbas av sjukdom och förtida död. Soffpotatisarna har mest att tjäna och för första gången har forskarna nu ett mått på hur mycket risken minskar i takt med att  konditionen förbättras.
... mer

DN.se
DN kan avslöja innehållet i interna rapporter mellan 2017 och 2018 där Dramatens ledning och styrelse fått varningar om arbetsmiljön. Företagshälsovården skriver, i en rapport från i fjol, att man är ”uppriktigt orolig över medarbetarnas hälsa och hur den här organisationen... mer

DN.se
Det utbildas alldeles för få företagsläkare och arbetsmiljöingenjörer, larmar den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap i en ny rapport.
– Jag ser ingen direkt arbetsmiljörisk, men jag ser att det blir mycket svårare att skapa ett hållbart arbetsliv, säger arbetsmarknadsminister... mer

Partsrådet
Hållbart arbetsliv ska bidra till positiv förändring, motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv för en bättre arbetsdag, varje dag i statlig sektor.
Genom programmet Hållbart arbetsliv erbjuder Partsrådet operativt stöd till statliga myndigheter. Partsrådet... mer

Svt Forum
70 är det nya 50. Vi lever allt längre och håller oss allt friskare. Att arbeta uppt till 75 års ålder kan vara en bra början för att utnyttja arbetskraften bättre och stärka pensionssystemet långsiktigt. Det skriver den förre moderatledaren och statsministern Fredrik Reinfeldt i... mer

Svt Forum
LO-seminarium om farlig arbetsmiljö Hur stoppar vi döden på jobbet?
Arbetsmarknadsministern , skyddsombud, fack och arbetsgivare ger sin syn på hur man stoppar dödsolyckor på arbetsplatser och förhindrar att folk blir sjuka av att jobba.

Medverkande:
– Ylva... mer

Prevent
Många chefer behöver tips och råd om hur man skapar en hållbar arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga. Prevent har tillsammans med Ledarna, Kommunal och Industriarbetsgivarna tagit fram ett enkelt webbverktyg som hjälper till med det. Ett hälsofrämjande ledarskap är att... mer

Suntarbetsliv
Hundratusentals kvinnor utsätts för våld eller hot i hemmet. Många av kvinnorna isoleras socialt. Då kan arbetsplatsen vara en livsviktig ventil. Hur kan chefer och skyddsombud hjälpa medarbetaren att berätta – och ta hand om svaret? 
Våld i nära relationer är vanligt i... mer

Svensk Byggtidning
Hälsoföretaget Feelgood har genomfört en omfattande studie baserad på statistik från 20 000 enkäter där yrkesarbetande i alla åldrar på företag som har företagshälsovård, har svarat på frågor om hälsa, arbete och livsstil, däribland en stor grupp byggnadsarbetare. I... mer