Access duo

Associerad samarbetspartner till Sveriges Företagshälsor 2024
accessduo logga

Access duo – är en digital plattform för beprövad beroende- och missbruksvård

Access duo är en digital plattform som erbjuder skräddarsydda och behovsanpassade rehabiliteringsprogram för att möta utmaningar i arbetslivet som beroende- och missbruksproblem samt psykisk ohälsa. All rehabilitering och behandling sker i en patientsäker miljö via smartphone, PC eller surfplattor. På plattformen finns, utöver samtal med terapeuter, tillgång till läkarkonsultation, hemuppgifter, temaföreläsningar samt olika hälsofrämjande aktiviteter.

Kortprogram

Kortprogrammen möter dessa utmaningar genom en kartläggning av problem, tester och behandling. I ett förebyggande syfte erbjuds även utbildning och stöd för chefer och medarbetare kring beroende, missbruk och psykiska ohälsa. Några exempel på korttidsprogram:

1. Intensivprogram: Digital behandling vid missbruk och/eller psykisk ohälsa 

Ett digitalt behandlingsprogram på bestämd tid. Pågår i tre månader med 2 individuella terapisamtal per vecka och tillgång till allt innehåll på plattformen, tex. läkare, hemuppgifter samt Yoga och hälsofrämjande aktiviteter.

2. Kartläggning och behandling vid stress  

Innehåller en kartläggning med KEDS och efterföljande behandling med ACT. ACT står för Acceptance and Commitment Therapy och är en av de senare formerna av KBT som brukar kallas för ”kontextuell KBT”.  Behandlingen består av åtta sessioner.  

3. Kartläggning och behandling vid problematiskt spelande 

Först görs kartläggning med NODS-PERC och därefter en behandling i åtta sessioner som utgår från Folkhälsomyndighetens manual ’Fri från spelberoende’ och är framtagen efter forskning kring spelberoende, är evidensbaserad och bygger på KBT.

Access duo är ett företag inom Iris utvecklingscentergruppen. Iris grundades 1986 och har sedan dess hjälpt över 4000 personer ur missbruk och psykisk ohälsa. Access duo vilar på denna mångåriga erfarenhet och möter framtidens utmaningar genom digital rehabilitering och behandling.

Kontakt

Erik Andrén, VD. Tel: 08-578 178 01. info@accessduo.se

Lowe Eriksson, behandlingsansvarig. Tel. 08-578 171 21. info@accessduo.se

Läs mer här: www.accessduo.se