Auktoriserade företagshälsor 2024

Alla företagshälsor som är medlemmar i branschorganisationen Sveriges Företagshälsor har möjlighet att ansöka om ett auktoriserat medlemskap som är en ytterligare kvalitetssäkring för branschen.
Kompetens och certifiering

Kompetens
Auktorisationen baseras i huvudsak på företagshälsans tillgång till kompetens inom samtliga av följande områden:

  • Arbetsorganisation
  • Beteendevetenskap
  • Ergonomi
  • Hälsovetenskap
  • Medicin
  • Teknik

Områdena ska representeras av olika professioner där minst tre personer ska vara anställda på företagshälsan och minst tre personer, utöver sin akademiska grundutbildning, ska ha tilläggsutbildning inom företagshälsovård/arbetsmedicin.

Certifiering
Företagshälsan ska också vara trepartscertifierad av oberoende part av ett av Swedac ackrediterat certifieringsföretag enligt något av dessa två:

- ISO 45001

- SS-EN ISO 9001:2015 inklusive Krav - ledningssystem för kvalitet inom Svensk Företagshälsovård  

Läs mer om hur du blir en Auktoriserad Företagshälsa