Andra kurser & seminarier

Det finns många utbildningar och seminarier som lämpar sig väl för kompetensutveckling inom företagshälsan och arbetslivet i övrigt. Här följer några exempel på utbildningar.

OBS! På grund av rådande omständigheter med Covid-19 rekommenderar vi att kontrollera med respektive utbildningsarrangör gällande uppdaterad information.
Universitet och högskolor

Karlstads universitet

Arbetsmiljö i praktiken - en lönsam affär 7.5 hp
En organisation med god arbetsmiljö är attraktiv för arbetssökande och har större chans att behålla medarbetare. Den är också lönsam eftersom friska och nöjda medarbetare innebär färre sjukskrivningar och ökad produktivitet. Kursen ger dig fördjupad kunskap i arbetsmiljöarbetets regler, teorier och metoder, med särskilt fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Läs mer

Karolinska Institutet

KI, avdelningen för uppdragsutbildning, genomför kontinuerligt ett flertal kurser som riktar sig speciellt till företagshälsovården.
Läs mer

Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården, 7,5 hp, VT21

Lunds universitet

Service Management, Health Management - Kandidatprogram, 180 hp, 3 år
Utbildningen ges på den samhällsvetenskapliga fakulteten där det centrala delarna ligger på ledarskap, organisation och arbetsmiljön inom tjänstesektorn. Programmet fokuserar på de salutogena aspekterna av ett hälsofrämjande ledarskap och friskfaktorer i arbetslivet. Det är en omarbetning av nuvarande program.
Läs mer

Mittuniversitetet

Digital Workshop 23 september  klockan 13-15
Vill du vara med och påverka högskoleingenjörsprogrammet i miljöteknik med inriktning arbetsmiljö? Anmäl dig då till Mittuniversitetets digitala workshop. Syftet är att ge information om det nationella arbetet med att utveckla utbildningar inom arbetsmiljö på högskolenivå och att få information om hur förslaget motsvarar det behov av arbetsmiljökompetens som finns i olika branscher.
Läs mer

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp
Läs mer

Gävle Högskola

Masterprogram i arbetshälsovetenskap 120 hp
Läs mer

Arbets- och miljömedicinska kliniker

Arbets- och miljömedicin Uppsala

De genomför kontinuerligt utbildningar och seminarier som vänder sig till dig som arbetar inom företagshälsovården.

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Syd i Lund

AMM Syd undersöker och analyserar misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa. Prevention är en del av detta arbete och en av uppgifter är att vara ett kunskapscenter inom de arbetsmiljö och miljömedicinska områdena. Kontinuerligt anordnas en rad utbildningsaktiviteter som riktar sig till företagshälsovård i stort, men även till yrkeskategorier som läkare, sköterskor, arbetsmiljöingenjörer, ergonomer m.fl.

Läs mer

Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms Läns sjukvårdsområde

Arrangerar seminarier inom det arbets- och miljömedicinska området samt försäkringsmedicin.

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Region Örebro län

Hand- och armvibrationer i arbetslivet
- hantering av risker med vibrationer inom företagshälsovården.

En 1-dags utbildning som anordnas i Karlstad, Västerås, Eskilstuna och Örebro.

Läs mer

Myndigheter

Myndigheten för arbetsmiljökunskap - Mynak

Distansarbete från hemmet har under pandemin ökat enormt och det har medfört nya risker för belastningsbesvär. Att arbeta från soffan eller köksbordet nu när distansarbetet för många har pågått sedan i mars kan lämna spår i kroppen.

Den 17 november anordnade Mynak tillsammans med Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter ett webbinarium om hållbart distansarbete. En inspelning finns publicerad på myndighetens youtube-kanal.
Se webbinariet 

Övriga

Medical Care Systems

Medical Care är  Associerad samarbetspartner till Sveriges Företagshälsor.
Sveriges Företagshälsors medlemmar erbjuds en utbildning i Kemiska och Termiska risker och olyckor. Utbildningen sker online via Microsoft Teams.
Läs mer

NIVA - Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet

Niva är ett samnordiskt institut finansierat av Nordiska ministerrådet ordnar kurser för företagshälsospecialister i alla nordiska länder.

Läs mer

Prevent

Prevent hjälper företag att förbättra arbetsmiljön genom att informera, utbilda och ta fram produkter, böcker och verktyg som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet. De är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Läs mer

Suntarbetsliv

Har verktyg för friskare arbetsplatser.  
Läs mer

Akademikerförbundet SSR

Grundutbildning i Universell Utformning av Arbetsplatser
En upplevelsebaserad utbildning på distans som under en heldag (kl 9.00-16.30) ger övergripande kunskap i hur arbetsplatsen kan utformas efter de olikheter som finns i samhället. Vilka arbetar här – vilka kan arbeta här? 
Läs mer

UUA Universellt arbetsliv – öka företagets potential!

Utbildningskonferens för små och medelstora företag: 
Universell Utformning av Arbetsplatser erbjuder strategiska redskap för verksamhetsutveckling. Till denna utbildningskonferens välkomnas särskilt små och medelstora företag, men självklart även alla som verkar för inkludering och mångfald i sina verksamheter.