Fokusområden - Utbildning

Sveriges Företagshälsor har två tydliga uppdrag. Ett uppdrag är att verka för att värdefull medlemsnytta skapas, som en viktig del i det ingår att arbeta med kompetensförsörjning på olika sätt.

Alkohol och droger är vårt största fokusområde  

Upp till 10–20 procent har en riskkonsumtion av alkohol enligt flera studier gjorda på svenska arbetsplatser. De flesta som har begynnande till ett mer omfattande alkoholproblem har både ett arbete och ett fungerande socialt liv. Företagshälsan, med sin naturliga relation till arbetsplatsen, är en mycket viktig arena för att arbeta med alkohol och droger i arbetslivet. De flesta vuxna har en koppling till arbetslivet och hälsan har stora möjligheter att erbjuda anställda evidensbaserade metoder som är effektiva både när det gäller att identifiera och åtgärda alkoholproblem i ett tidigt skede. Vi genomför ett flertal utbildningar inom området.

Universellt utformade arbetsplatser UUA

Sveriges Företagshälsor är medlem i föreningen Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, som är en modell för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla. UUA tar ett helhetsgrepp på arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning. I arbetet med UUA ingår såväl ett flertal utbildningar som strategisk påverkan. 

Läs mer om våra fokusområden