Högskoleutbildningar

Företagshälsans mest centrala professioner är företagsläkare, företagssköterska, ergonom/fysioterapeut, beteendevetare, arbetsmiljöingenjör, organisationskonsult och hälsovetare.
Kollegor på företagshälsan

Utbildningar för företagshälsovården

För den som arbetar eller vill arbeta inom företagshälsovården finns flera utbildningsmöjligheter. I början på 2010-talet skapades det master- och magisterprogram i Arbetsliv och Hälsa samt ett specialistsjuksköterskeprogram. Dessa utbildningar tillkom som en del i regeringens satsning på kvalitetshöjande åtgärder för kunskapsförsörjningen inom företagshälsovården. Lite senare infördes möjligheten för läkare att få en tilläggsspecialitet i arbetsmedicin.

För att bli medlem i Sveriges Företagshälsor måste verksamheten ha minst tre personer anställda som är specialistutbildade.

Umeå universitet och Karolinska Institutet har tagit ett samlat grepp om utbildningarna och riktar sig till flera professioner med interprofessionella inslag i sina magister-/masterprogram med inriktning företagshälsovård.

Örebro universitet har ett specialistsjuksköterskeprogram med möjlighet att få examen som företagssjuksköterska, 60 hp. För behörighet krävs legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst två års heltidstjänstgöring.

De flesta lärosäten ger även enstaka kurser inom området med koppling till företagshälsovårdsområdet. Läs mer om utbildningarna på respektive högskolas webbsida nedan.

Karolinska Institutet Magisterprogram i arbete och hälsa

Umeå universitet Magisterprogram i arbetsliv och hälsa

Myndigheten för Arbetsmiljökunskap har ett uppdrag att se över utbildningarna för företagshälsovårdens professioner och arbetar i nuläget med såväl arbetsmiljöingenjörernas utbildning som företagsläkarna.