Associerad samarbetspartner

Företag och organisationer som är närstående branschens medlemmar kan ansöka om att vara en associerad samarbetspartner till Sveriges Företagshälsor.
samarbete

Sveriges Företagshälsors associerade samarbetspartners består av företag och organisationer som på olika sätt har affärsmässiga förbindelser med våra medlemmar utan att bedriva konkurrerande verksamhet. Exempel på verksamhetsfält finns inom forskning, konsultverksamhet eller företag som verkar som leverantörer till branschen inom olika områden.  

Läs mer i högerspalten om våra associerade samarbetspartners.

Läs mer här om hur du kan bli en associerad samarbetspartner