Universellt utformade arbetsplatser UUA

Sveriges Företagshälsor är medlem i föreningen UUA. UUA handlar om Universell Utformning av Arbetsplatser och är en modell för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla.
Människor

Genom att ta ett helhetsgrepp på arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning skapas lösningar som fungerar i en föränderlig tid. Det gör arbetsplatsen mer attraktiv och ger förutsättningar för bättre resultat. Ingen har råd att gå miste om kompetens varken enskilda arbetsplatser eller samhället i stort för att ålder, funktionsvariation, språkkunskaper eller ohälsa inte bemöts på bästa sätt.

Universell Utformning av Arbetsplatser - UUA handlar både om att skapa effektiva organisationer och rätten till att vara delaktig i arbetslivet på lika villkor. Fler arbetsplatser behöver tänka på en universell utformning och i arbetet med UUA ingår såväl utbildningar som strategisk påverkan.

UUA är en del av att skapa ett hållbart arbetsliv, en nödvändighet när välfärdssektorn befinner sig i ett akut läge med snabbt växande behov av kompetens och står inför ett stort generationsskifte. Samtidigt har många grupper svårt att komma in på arbetsmarknaden, till exempel personer med funktionsnedsättningar, ohälsa eller utländsk bakgrund.

Läs mer  

Bli medlem i föreningen UUA Universell Utformning av Arbetsplatser.

 

UUA innebär att utveckla arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning. Lösningar som funkar i en föränderlig tid gör arbetsplatsen attraktiv och ger bättre resultat. När alla får plats blir arbetsmiljön bättre och både medarbetare och verksamheter utvecklas.