Guider för Företagshälsan

Ett sätt att kvalitetssäkra vårt arbetsområde
Guide

För oss som branschförening är det viktigt att arbetssätt och metoder är likvärdiga bland våra medlemmar. Det kvalitetssäkrar företagshälsans arbetssätt och ger våra medlemmar en trygghet i sin verksamhet oberoende av driftsform, storlek och arbetsfält. Det ger också arbetsgivaren, kunden som köper våra tjänster, en trygghet i hur en företagshälsa som är ansluten till branschföreningen arbetar inom olika områden och frågor.

Inom vissa områden är det viktigt att guiderna är forskningsbaserade och framtagningen görs i strikt samarbete med rådande expertis i andra fall kan gängse evidens i samråd med ledande professioner i branschen och andra specialister vara fullt tillräckligt.

Våra branschgemensamma guider uppdateras kontinuerligt och produceras vart efter behov uppstår, de senaste åren har det varit en ständigt pågående process. Guiderna kan ses som ett komplement till de riktlinjer som numera tas fram av Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak.  

En guide om arbetsförmåga – begrepp, samtal och utredning

Seminarium 2 november.  

Medverkande:

Peter Munck af Rosenschöld, vd Sveriges Företagshälsor Therese Hellman, docent, leg arbetsterapeut, Arbets- och miljömedicin, Region Uppsala och Uppsala Universitet, Institutionen för Medicinska vetenskaper Charlotte Wåhlin, docent, leg fysioterapeut/ergonom, Arbets- och miljömedicin för Region Östergötland, Jönköping och Kalmar län samt Linköpings Universitet, Institutionen för Hälsa, medicin, vård, avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård

Seminariet avslutas med en paneldebatt. I panelen medverkar:

Cecilia Örjansdotter Andersson, företagssjuksköterska, verksamhetschef, Försvarshälsan, Malmen Anna-Bell Björk, specialistläkare i Allmänmedicin och Arbetsmedicin, Feelgood, Linköping Sofia Cars, Leg psykolog/Leg psykoterapeut, Magister i arbete och hälsa, Specialist i klinisk psykologi, Länshälsan, Uppsala