Guider för Företagshälsan

Ett sätt att kvalitetssäkra vårt arbetsområde
Guide

För oss som branschförening är det viktigt att arbetssätt och metoder är likvärdiga bland våra medlemmar. Det kvalitetssäkrar företagshälsans arbetssätt och ger våra medlemmar en trygghet i sin verksamhet oberoende av driftsform, storlek och arbetsfält. Det ger också arbetsgivaren, kunden som köper våra tjänster, en trygghet i hur en företagshälsa som är ansluten till branschföreningen arbetar inom olika områden och frågor.

Inom vissa områden är det viktigt att guiderna är forskningsbaserade och framtagningen görs i strikt samarbete med rådande expertis i andra fall kan gängse evidens i samråd med ledande professioner i branschen och andra specialister vara fullt tillräckligt.

Våra branschgemensamma guider uppdateras kontinuerligt och produceras vart efter behov uppstår, de senaste åren har det varit en ständigt pågående process. Guiderna kan ses som ett komplement till de riktlinjer som numera tas fram av Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak.  

Seminarium Handintensivt arbete och vibrationer

2020 tillkom de senaste guiderna, i samband med det hade vi ett digifysiskt seminarium där guiderna om handintensivt arbete och vibrationer presenterades. Det gavs en bakgrund och gjordes en genomgång av hur företagshälsan på bästa sätt ska jobba med riskbedömningar och medicinska kontroller inom området.

Medverkande 
Mats Hagberg, FHV-metodik, Professor, överläkare Arbets- och Miljömedicin Göteborgs universitet
Urban Svensson, Företagsläkare, Medicinsk ledningsansvarig Previa
Catarina Nordander, Docent och överläkare, Arbets- och Miljömedicin Syd, Lunds universitet
Inger Arvidsson, Docent och ergonom, Arbets- och Miljömedicin Syd, Lunds universitet
Peter Palm, Med Dr och ergonom, Arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet
Teresia Nyman, Med Dr och ergonom Arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet

Seminariet leddes av Peter Munck af Rosenschöld vd Sveriges Företagshälsor.

Föreläsarbilder
Hagberg/Svensson
Nyman/Palm/Arvidsson/Nordander 
 

Seminarium