Våra utbildningar

Sveriges Företagshälsor satsar på kompetensutveckling. Nedanstående kurser och seminarier erbjuds till bransch och arbetsgivare.

Våra utbildningar blir DIGIFYSISKA!

I dessa märkliga tider har det varit en utmaning att försöka möjliggöra så att vår viktiga utbildningsverksamhet kan fortgå på ett fungerande och säkert sätt trots det problematiska läget vi befinner oss i.

Våra utbildningar och träffar i augusti-september kommer att hållas DIGIFYSISKT. Det är en lösning vi tror kommer att fungera riktigt bra. Det innebär att vi kommer att genomföra utbildningarna i en konferenslokal som är rustad med allt som behövs för att kunna leverera en digital utbildning, såväl tekniskt som materiellt och kompetensmässigt.

Konferensanläggningen är specialiserad på att ge utbildningar i Zoom-miljö. En tekniker finnas på plats som säkerställer att ”leveransen” av utbildningar och träffar går prickfritt. Teknikern finns även till hands för att hjälpa dig som deltagare om det behövs. Föreläsarna kommer att föreläsa som vanligt och bli filmade i realtid. Deltagarna ser föreläsarna i helbild och föreläsarna ser deltagarna, och alla andra som närvarar digitalt, på en särskild skärm.

Uppskattningsvis kan 15-20 deltagare vara med på plats fysiskt vilket gör att föreläsningssituationen känns naturlig och att det finns riktigt gott om plats och att hålla behörigt avstånd till varandra.

Föreläsning för en grupp i ett konferensrum
Augusti - september

27-28 augusti - Kvalitetssäkrad alkohol- och drogtestning - digifysisk

1 september - Återträff för MRO- och provtagarutbildade - digifysisk

3-4 september - 15-metodutbildning - digifysisk

 

Oktober - december

 9 oktober + 13 november Kontrollerat Drickande

2021