Våra utbildningar

Sveriges Företagshälsor satsar på kompetensutveckling. Nedanstående kurser och seminarier erbjuds till bransch och arbetsgivare.

Våra utbildningar blir DIGIFYSISKA!

I dessa märkliga tider har det varit en utmaning att försöka möjliggöra så att vår viktiga utbildningsverksamhet kan fortgå på ett fungerande och säkert sätt trots det problematiska läget vi befinner oss i.

Våra utbildningar och träffar från och med augusti 2020 kommer tillsvidare att hållas DIGIFYSISKT. Det är en lösning vi tror kommer att fungera riktigt bra. Det innebär att vi kommer att genomföra utbildningarna i en konferenslokal som är rustad med allt som behövs för att kunna leverera en digital utbildning, såväl tekniskt som materiellt och kompetensmässigt.

Konferensanläggningen är specialiserad på att ge utbildningar i Zoom-miljö. En tekniker finnas på plats som säkerställer att ”leveransen” av utbildningar och träffar går prickfritt. Teknikern finns även till hands för att hjälpa dig som deltagare om det behövs. Föreläsarna kommer att föreläsa som vanligt och bli filmade i realtid. Distansdeltagarna ser föreläsarna i helbild och föreläsarna ser distansdeltagarna på en särskild skärm. I lokalen är det "som vanligt".

En välfungerande digifysisk träff eller utbildning kräver att du som medverkar digitalt är väl förberedd och att du har testat din teknik i förväg. Om du inte redan känner dig säker på Zoom eller vad som ger dig bra förutsättningar att delta digitalt så hittar du kortfattad information här. Har du frågor är det bara att du hör av dig.

Uppskattningsvis kan 10-20 deltagare vara med på plats fysiskt vilket gör att föreläsningssituationen känns naturlig och att det finns riktigt gott om plats och att hålla behörigt avstånd till varandra.

Föreläsning för en grupp i ett konferensrum
Oktober - december

20 November Medicinskt Ledningsansvar - digifysisk

10 December Arbetsrätt vid rehabilitering - digifysisk

2021

20-22 januari MRO-utbildning - digifysisk

2 februari - 17 juni Utbildningsnätverk för företagshälsan

3-4 februari Kvalitetssäkrad alkohol- och drogtestning

15-16 februari 15-metodutbildning