Våra utbildningar

Sveriges Företagshälsor satsar på kompetensutveckling. Nedanstående kurser och seminarier erbjuds till bransch och arbetsgivare.

Våra utbildningar är numera DIGIFYSISKA!

I dessa märkliga tider har det varit en utmaning att försöka möjliggöra så att vår viktiga utbildningsverksamhet kan fortgå på ett fungerande och säkert sätt trots det problematiska läget vi befinner oss i.

Våra utbildningar och träffar kommer tillsvidare att hållas DIGIFYSISKT. Det är en lösning som fungerar riktigt bra. Vi genomför utbildningarna i en konferenslokal som är rustad med allt som behövs för att kunna leverera en digital utbildning, såväl tekniskt som materiellt och kompetensmässigt.

Konferensanläggningen är specialiserad på att ge utbildningar i Zoom-miljö. En tekniker finnas på plats som säkerställer att ”leveransen” av utbildningar och träffar går prickfritt. Teknikern finns även till hands för att hjälpa dig som deltagare om det behövs. Föreläsarna genomför oftast sina föreläsningar på plats i lokalen och blir filmade i realtid, de kan då se distansdeltagarna på en särskild större skärm framför sig (men ibland deltar även föreläsare på distans). För deltagare i lokalen är det "som vanligt".

En välfungerande digifysisk träff eller utbildning kräver att du som medverkar digitalt är väl förberedd och att du har testat din teknik i förväg. Om du inte redan känner dig säker på Zoom eller vad som ger dig bra förutsättningar att delta digitalt så hittar du kortfattad information här. Precis som deltagare på plats befinner sig i lokalen under pågående utbildning så förväntar vi oss att deltagare på distans använder webbkamera för att visa att de är på plats. Har du frågor är det bara att du hör av dig.

Vanligtvis kan ca 10-15 deltagare vara med på plats fysiskt vilket gör att föreläsningssituationen känns naturlig och att det finns riktigt gott om plats att hålla behörigt avstånd till varandra.

Läs mer om vad som gäller kring våra utbildningar och anmälningsvillkor.

Föreläsning för en grupp i ett konferensrum
2022