Kvalitetssäkring

Ledningssystem för kvalitet inom svensk företagshälsovård
Kvalitet

Kvalitetsfrågorna har en central betydelse för att utveckla företagshälsovården som bransch. Krav på Ledningssystem för kvalitet inom svensk företagshälsovård FHV-Kravdokument (version 7/2016- 02) är ett specifikt dokument som ansluter till en certifierbar kvalitetsstandard (SS-EN ISO 9001:2015) vilket möjliggör certifiering.

FHV-kravdokument består av tre delar:

  • Kravdel anpassad utifrån standarden SS-EN ISO 9001:2015.
  • Definitionen av ”företagshälsovård”.
  • Etiska riktlinjer för företagshälsovården.

Merparten av den svenska företagshälsovården är idag certifierade av oberoende part enligt SS-EN ISO 9001:2015 och med stöd av FHV-Kravdokument. Utveckling och revidering av kvalitetssystemet sker fortlöpande utifrån gällande versioner av kvalitetsstandards, intressentbehov och gällande lagstiftning.

Medlemmar i Sveriges Företagshälsor kan ladda ner dokumentet för kvalitetssystemet genom att logga in på våra medlemssidor.

Auktoriserat medlemskap

2014 infördes ett auktoriserat medlemskap som en ytterligare form av kvalitetssäkring för branschen.

Läs mer om auktoriserat medlemskap