TakeNote

Associerad samarbetspartner till Sveriges Företagshälsor 2024
TakeNote logotype

TakeNote erbjuder verktyg för hantering av säkra beställningar, sjuk- och friskanmälan och ett rehabiliterings & personaldokumentationsverktyg, sedan 2006 har de samarbetat med olika företagshälsor. De erbjuder säkra lösningar för hantering av beställningar, sjuk- och friskanmälantjänst bemannad av den lokala företagshälsan och ett verktyg för hantering av rehabilitering och personaldokumentation.

TakeNote strävar efter att verktygen skall vara enkla att använda och ge struktur i hälsoarbetet. Effekten av att låta den lokala företagshälsan aktivt delta i arbetet med sjukfrånvaron är stor då FHV ofta har en god kunskap om såväl kundernas arbetsplatser som personal och andra pågående hälsoarbeten.

Kontakt:

Telefon             021 490 04 10

E-post               info@takenote.se

Hemsida           www.takenote.se 

Läs mer om Säkra beställningar