Yrkesföreningar

Företagshälsans mest centrala professioner är Företagsläkare, Företagssköterska, Ergonom/fysioterapeut, Beteendevetare, Arbetsmiljöingenjör, Organisationskonsult och Hälsovetare.