Kontakt

Huvudkontor Stockholm

Besöksadress: Sveriges Företagshälsor, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Postadress: Sveriges Företagshälsor, Box 5501, 114 85 Stockholm
Tel: 08–762 67 46
E-post: info@foretagshalsor.se

Faktureringsadress

faktura@foretagshalsor.se

Sveriges Företagshälsor Service AB, 
c/o Hägerstensekonomerna AB, Hägerstensvägen 253, 129 35 Hägersten

 

Kansli

Branschföreningen Sveriges Företagshälsor
Swedish Association of Occupational Health and Safety

Peter Munck af Rosenschöld
Peter Munck af Rosenschöld
Juliana Wiklund

Peter Munck af Rosenschöld
Verkställande direktör
Telefon: 08-762 67 47
E-post

Marie Dahlgren
Marie Dahlgren

Marie Dahlgren
Kommunikation & Information
Telefon: 08-762 67 45
E-post

Pernilla Nordkvist
Pernilla Nordkvist

Pernilla Nordkvist
Projektledning & Utbildningar
Telefon: 08-762 67 42
E-post

Utgivningsbevis

Sveriges Företagshälsor har utgivningsbevis för sin webbsida. Det ger samma grundlagsskydd för yttrandefriheten som massmedieföretag har för sina publiceringar på internet.

Databasens namn: www.foretagshalsor.se
Tillhandahålls av: Sveriges Företagshälsor Service AB (556385–7902)
Ansvarig utgivare: Peter Munck af Rosenschöld

Läs mer vad utgivningsbevis innebär på Myndigheten för press, radio och tv.