Kontakt

Huvudkontoret har semesterstängt under sommaren och öppnar åter 5 augusti.

Trevlig sommar!

Huvudkontor Stockholm

Besöksadress: Sveriges Företagshälsor, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Postadress: Sveriges Företagshälsor, Box 5501, 114 85 Stockholm
Tel: 08–762 67 46
E-post: info@foretagshalsor.se

Faktureringsadress

faktura@foretagshalsor.se

Sveriges Företagshälsor Service AB, 
c/o Hägerstensekonomerna AB, Hägerstensvägen 253, 129 35 Hägersten

 

Kansli

Branschföreningen Sveriges Företagshälsor
Swedish Association of Occupational Health and Safety

Peter Munck
Juliana Wolf Garcindo

Peter Munck af Rosenschöld
Verkställande direktör
Telefon: 08-762 67 47
E-post

Marie Dahlgren
Juliana Wolf Garcindo

Marie Dahlgren
Kommunikation, information, utbildningar
Telefon: 08-762 67 45
E-post

Pernilla Nordkvist
Juliana Wolf Garcindo

Pernilla Nordkvist
Projektledning, utbildningar Alkohol & Droger
Telefon: 08-762 67 42
E-post

Utgivningsbevis

Sveriges Företagshälsor har utgivningsbevis för sin webbsida. Det ger samma grundlagsskydd för yttrandefriheten som massmedieföretag har för sina publiceringar på internet.

Databasens namn: www.foretagshalsor.se
Tillhandahålls av: Sveriges Företagshälsor Service AB (556385–7902)
Ansvarig utgivare: Peter Munck af Rosenschöld

Läs mer vad utgivningsbevis innebär på Myndigheten för press, radio och tv.