Kontakt

Vi finns på Sturegatan 11 i Stockholm – tillsammans med Almega och Vårdföretagarna. Nedan hittar du våra kontaktuppgifter. Välkommen att kontakta oss!
Sveriges Företagshälsor Sturegatan 11

 

Huvudkontor Stockholm

Box 55545, 102 04 Stockholm
Besöksadress: Sturegatan 11
Tel: 08–762 67 46
E-post: info@foretagshalsor.se

Faktureringsadress

Sveriges Företagshälsor Service AB
Fack 894, FE 827
751 75 Uppsala
E-post: efakt.almega@devo.se

 

 

 

Kansli

Branschföreningen Sveriges Företagshälsor
Swedish Association of Occupational Health and Safety

Peter Munck af Rosenschöld
Peter Munck af Rosenschöld
Juliana Wiklund

Peter Munck af Rosenschöld
Verkställande direktör
Telefon: 08-762 67 47
E-post

Marie Dahlgren
Marie Dahlgren

Marie Dahlgren
Kommunikation & Information
Telefon: 08-762 67 45
E-post

Pernilla Nordkvist
Pernilla Nordkvist

Pernilla Nordkvist
Projektledning & Utbildningar
Telefon: 08-762 67 42
E-post

Utgivningsbevis

Sveriges Företagshälsor har utgivningsbevis för sin webbsida. Det ger samma grundlagsskydd för yttrandefriheten som massmedieföretag har för sina publiceringar på internet.

Databasens namn: www.foretagshalsor.se
Tillhandahålls av: Sveriges Företagshälsor Service AB (556385–7902)
Ansvarig utgivare: Peter Munck af Rosenschöld

Läs mer vad utgivningsbevis innebär på Myndigheten för press, radio och tv.