Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy för Sveriges Företagshälsor.

Sveriges Företagshälsor värnar om din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi vill vara tydliga och öppna med vilka data vi samlar in och varför.

I vår policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du prenumererar på nyhetsbrev från oss, anmäler dig och deltar på seminarier, utbildningar och konvent vi anordnar samt i samband med ansökan om medlemskap och auktoriserat medlemskap i Sveriges Företagshälsor. Sveriges Företagshälsor är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer. Den har ersatt den svenska personuppgiftslagen (PUL)

Personuppgifter vi samlar in

Vi inhämtar uppgifterna direkt från dig, när du registrerar dessa hos oss. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress, arbetsgivare och fysisk adress till denne. Ibland förekommer det att vi vill veta vilken profession du tillhör eller vilken yrkestitel du har till exempel för att anpassa innehållet på en utbildning.

Sveriges Företagshälsor registrerar personuppgifter i samband med:

  • När du anmäler dig till en tjänst som erbjuds såsom prenumeration på nyhetsbrev eller anmälan till utbildningar och seminarier.
  • Enkätundersökningar i samband med utbildningar eller branschundersökningar.
  • Medlemsansökningar och ansökningar för ett auktoriserat medlemskap som baseras på inlämnade personuppgifter.
  • När du besöker vår webbsida registreras t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Insamling med samtycke

När du godkänner att vi lagrar dina personuppgifter, samtycker du till att personuppgifter, som ditt namn, telefonnummer och e-postadress och övrig information du lämnat till oss, lagras för att användas enligt punkten "Hur vi använder insamlad information".

Hur vi använder insamlad information

Sveriges Företagshälsor behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

  • Möjliggöra god medlemsservice, administrera utbildningar, seminarier och konvent samt att hantera dina förfrågningar eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev.
  • För att kunna administrera medlemsprofiler, auktorisationer samt genomföra analyser och undersökningar.
  • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. I övrigt lämnar vi inte ut dina personuppgifter. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Sveriges Företagshälsor samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Mellan Sveriges Företagshälsor och våra samarbetspartners som i förekommande fall handhar personuppgifter upprättas det biträdesavtal.   

Om cookies

När du använder vår webbplats och kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Läs mer om hur vi hanterar cookies.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till oss ger du din tillåtelse till att vi registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du beställt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling hänvisar vi främst till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse (t ex bokföringslagen), intresseavvägning eller samtycke.

Om vi använder oss av intresseavvägning som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på info@foretagshalsor.se 

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är prenumerant på nyhetsbrev hos oss. Har du medverkat i en utbildning, seminarium eller ett konvent som genomförts i vår regi kan det förekomma att vi använder dina personuppgifter i marknadsföringssyfte dock används inte information som är äldre än 3 (tre) år. Lagring av personuppgifter i samband med medlemskap/auktoriserat medlemskap gäller tillsvidare.

Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser, direktmarknadsföring eller för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så på grund av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Sveriges Företagshälsor rättar felaktiga uppgifter som upptäcks på såväl ditt eller på vårt eget initiativ. 

När som helst kan du kräva att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas ytterligare genom att kontakta oss på info@foretagshalsor.se

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss. Du kan också höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i det nyhetsbrev som vi skickar dig eller genom att kontakta oss.

En gång per år har du möjlighet att skriftligt begära ett så kallat registerutdrag (kostnadsfritt), med information om vilka personuppgifter på dig som finns registrerade hos oss. 

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, och material publicerat hos tredje part, dessa länkar är endast för informationssyfte. Eftersom vi saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Sveriges Företagshälsor ansvarar heller inte för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på info@foretagshalsor.se