Några röster om livet som företagsläkare - arbetsmedicinare

Vi ställde några frågor till några av våra läkare i branschen.
Sofia Paulsson

Sofia Paulsson, varför blev du företagsläkare/arbetsmedicinare? Första mötet med företagshälsan var ren magi för mig! Jag hade sommarjobbat ett par år på Försäkringskassan och sett hur svårt det är för långtidssjukskrivna att återgå i arbete. Tänk att det fanns en specialitet, där man genom att arbeta nära tillsammans med andra professioner få göra skillnad på riktigt ute på arbetsplatser, såväl förebyggande som efterhjälpande. Ute i ”vanliga vården” saknade man hela tiden halva svaret på gåtan. Man visste vilka sjukdomar och problem ens patient hade, men det var väldigt svårt att få grepp om på vilket sätt det krockade med kraven i det aktuella arbetet och hur det skulle kunde anpassas.

Vad är det som är mest intressant och utmanande med ditt jobb? Oj, det är så många saker! Det som är mest intressant är att man hela tiden har möjlighet att lära sig av vad som gått snett på en arbetsplats och hur man skulle kunna förebygga att det händer igen. Utmaningen är ibland att få alla inblandade parter att arbeta åt samma håll för att nå framgång. Det gäller att navigera rätt bland lagar och föreskrifter inom arbetsmiljö, sjukförsäkring och arbetsrätt och samtidigt ta hänsyn till medicinetiska principer samt arbetsgivarens policys och ambitionsnivå. Svårt, men spännande!

Hur ser du på framtiden för specialiteten? Arbetsmiljö är trendigare än på länge och vår expertkunskap inom arbetsmiljö och hälsa, som spänner från individ till organisation, är hett efterfrågad. Samtidigt gör den begränsade tillgången till företagsläkare att vår tid prioriteras till intygsskrivande eller reaktiva insatser och vår potential kan inte utnyttjas till fullo. Jag ser ett stort behov av en intresserad och kunnig huvudman får ansvar för utbildningsfrågan, med en budget som gör att utbildningen kan bedrivas med hög kvalitet och i tillräcklig omfattning.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Torbjörn Vedberg

Torbjörn Vedberg, varför blev du företagsläkare/arbetsmedicinare?  Möjligheten att få arbeta med ett fokuserat uppdrag inriktat mot anställda i arbete med tydliga rehabprocesser. Detta tillsammans med ett engagerat team där arbetsgivaren ingår som en naturlig del i omhändertagandet av sina anställda.

Vad är det som är mest intressant och utmanande med ditt jobb? Att som medicinskt ledningsansvarig vara en del av att skapa tydliga processer och rutiner för vår verksamhet för att på bästa sätt ta hand om våra kunder och deras personal.

Hur ser du på framtiden för specialiteten? För de som vill arbeta inom företagshälsovård finns mycket stora möjligheter då behovet av expertis är betydande både nu och framöver. Arbetsmiljön gör även att möjligheterna att arbeta, hel- eller deltid, om man så vill efter ordinarie pensionsålder är mycket goda!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eva-Karin Boström

Eva-Karin Boström, varför blev du företagsläkare/arbetsmedicinare? Läkarutbildningen lyckades inte övertyga mig om att företagshälsa var ett område som låg i min framtid, men i början av yrkeslivet lämnade jag tanken på att bli gynekolog och upptäckte att det som intresserade mig mest inom allmänmedicin var att se människan i ett helhetsperspektiv. Jag blev headhuntad för att starta upp en överviktmottagning och i samband med den anställningen även övertalad att gå företagsläkarutbildningen. Det öppnade upp ögonen för företagshälsovården och hur varierad den kan vara. I en senare anställning blev jag ombedd att föreläsa för chefer om utmattningssyndrom och intresset för det ämnet ökade samt intresset för utlandsmedicin då jag fick ansvar för anställda som skulle flytta utomlands i tjänsten. Det blev så tydligt att jag hade hittat helt rätt och att arbetet kan utvecklas med intresse. Jag har själv bott utomlands två gånger på grund av min pappas utlandstjänstgöring.

Vad är det som är mest intressant och utmanade med ditt jobb? Jag blev nyligen kallad en ”doer” och inser att den egenskapen har öppnat många vägar för mig. Området är brett och engagemang på en större företagshälsa som jag nu jobbar på ger många möjligheter. Jag har nu haft rollen som studierektor för tilläggsspecialiteten arbetsmedicin på Avonova sedan 2016. Vi har bidragit till ett antal nya specialister i arbetsmedicin inom en bransch där det är stor brist. Jag har också ett engagemang inom medicinsk ledning och samverkar nära med kollegor och flera chefer. Jag stöttar också centralt med en del medicinska frågor och med uppdatering av våra instruktioner. Bland detta finns också utrymme för visst patientarbete där jag fortfarande har användning av min erfarenhet inom utmattningsområdet, samverkan med arbetsgivare och Försäkringskassan samt arbete med ett antal lagstadgade undersökningar. Jag har också behörigheten att bedöma lokförare där Transportstyrelsen har extra krav på utföraren. Jag ser en utmaning i att jag är engagerad i så mycket, men det är också det som gör arbetet så intressant och varierat.

Hur ser framtiden ut för specialiteten? Självklart finns det fortfarande fantastiska möjligheter inom Företagshälsan. Framtiden för specialiteten kommer vara ljus om vi fortsätter vårt arbete med att få fler kollegor att förstå hur spännande det är att jobba som läkare inom branschen och om vi fortsätter att erbjuda bra utbildning så att man får en trygghet i sin kompetens. Eftersom jag även är inblandad i rekrytering ser jag hur vi har kunnat locka unga, driftiga läkare att se fördelarna med vårt arbete jämfört med många andra specialiteter. Vi har lockat blivande arbetsmedicinare från många andra specialiteter och det ger Avonovas läkarkår en styrka att det alltid finns kollegor att rådfråga och inspireras av.