Eatit - Dietist online

Associerad samarbetspartner till Sveriges Företagshälsor 2024

Eatit är Sveriges största digitala tjänst för behandling av dåliga matvanor och övervikt med legitimerade dietister. Sedan 2019 har företaget genomfört över 40 000 behandlingstillfällen. Eatit erbjuder dels privatvård direkt mot företag och dels vård genom det subventionerade sjukvårdssystemet i Sverige.

logga eatit

Varje krona investerad i prevention av livsstilsrelaterade kroniska sjukdomar resulterar i sex kronor tillbaka 

Övervikt och obesitas har en betydande inverkan på arbetslivet, vilket är särskilt relevant i Sverige där över hälften av befolkningen har övervikt och mer än en miljon lever med obesitas. Dessa tillstånd är kopplade till ökad sjukfrånvaro och kan påverka produktiviteten på arbetsplatsen. Anställda som lever med dessa hälsotillstånd riskerar ofta att drabbas av relaterade hälsoproblem som typ 2-diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar.

För företag är det värt att notera att investeringar i hälsofrämjande program kan ha positiva effekter på arbetskraftens välbefinnande och produktivitet. Enligt Folkhälsomyndigheten i Sverige, uppgår de samhällsekonomiska kostnaderna för obesitas till cirka 70 miljarder kronor årligen, en summa som delvis innefattar förluster i arbetsproduktivitet och ökade sjukskrivningar. Dessa siffror understryker vikten av proaktiva åtgärder på arbetsplatser för att hantera och förebygga dessa hälsoutmaningar.

Eatit erbjuder stöd som fungerar

Eatit har skapat en helt digitaliserad behandlingstjänst för individer som har övervikt eller lever med obesitas. Tjänsten kombinerar internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT) med behandling från legitimerade dietister, tillgängliga via video eller chatt. Programmet innehåller stöd gällande både kost och motion. 

Eatits iKBT-program har utformats med ledning av nationella och regionala riktlinjer för vård vid övervikt och obesitas. Det är utvecklat i samarbete med kliniker och forskare med gedigen erfarenhet inom både iKBT och obesitas. Dessa specialister har bidragit med att inkludera komponenter som anses viktiga för att patientgruppen ska kunna uppnå en förbättrad hälsa.

Läs mer om Eatit och viktminskning ( https://www.eatit.io/ga-ner-i-vikt/snabbt