Styrelse

Sveriges Företagshälsors styrelse.

Jörgen Malmenskog ordförande
jorgenmalmenskog@msn.com

Joachim Morath
Oberoende

Martin Pålsson
Martin.Palsson6@gmail.com

Artur Tenenbaum
artur.tenenbaum@vgregion.se
Hälsan och Arbetslivet
Västra Götalandsregionen

Carina Reidler
carina.reidler@falcksverige.se
Falck Sverige AB (fd Previa)

Sara Jinnerot Uggelberg
sara.uggelberg@avonova.se
Avonova Hälsa AB

Ulrica Cavallin
ulrica.cavallin@regiongavleborg.se
Regionhälsan i Gävleborg 

Fredrik Löfberg
fredrik.lofberg@mil.se 
Försvarsmakten

Peter Munck af Rosenschöld
peter.munck@foretagshalsor.se
VD Sveriges Företagshälsor