Styrelse

Sveriges Företagshälsors styrelse.

Jörgen Malmenskog ordförande Tel: 070-545 85 37 jorgenmalmenskog@msn.com

Joachim Morath Tel: 0702-130823 joachim.morath@feelgood.se Feelgood Svenska AB

Maria Asplund Tel: 0920-71472 maria.t.asplund@norrbotten.se  Region Norrbotten

Martin Pålsson Tel: 070-836 35 30 martinpalsson6@gmail.com Team Hälso- & Friskvård

Artur Tenenbaum Tel: 0708- 31 45 67 artur.tenenbaum@vgregion.se Hälsan och Arbetslivet Västra Götalandsregionen

Carina Reidler Tel: 08-627 43 19 carina.reidler@previa.se AB Previa

Max van Eijk max.van.eijk@gmail.com

Peter Munck af Rosenschöld Tel: 08-762 67 47 peter.munck@foretagshalsor.se VD Sveriges Företagshälsor