Referensgrupper

Sveriges Företagshälsor samarbetar med ett flertal expertgrupper i frågor som berör företagshälsans verksamhetsområde.
Grupparbete

Exempel på grupper är bland annat

  • Chefsläkargruppen
  • Chefspsykologerna
  • Arbetsmarknadens parter
  • Arbets- och miljömedicinska kliniker
  • Yrkesföreningarna