Health Profile Institute (HPI)

Associerad samarbetspartner till Sveriges Företagshälsor 2024
HPI logga

Health Profile Institute (HPI) utvecklar evidensbaserade metoder och IT-tjänster för att förbättra hälsa och arbetsmiljö och har i flera årtionden varit en naturlig samarbetspartner för företagshälsan.

HPI erbjuder bland annat tjänsterna Hälsoprofil, Hälsoscreening och Arbetsplatsprofil i den digitala plattformen Plustoo. I Plustoo kan användaren skapa hälsoprojekt med enkätlänkar, genomföra och registrera tester, publicera deltagarens resultat till digitalt hälsokonto och bearbeta data för grupprapporter med statistik.

HPI bedriver aktuell forskning i samarbete med bland andra Gymnastik- och idrottshögskolan och Göteborgs Universitet.

HPI har verkat i över 40 år med visionen om ett samhälle där människor upplever en god hälsa och har ett hållbart arbetsliv.
 

 

HPI Health Profile Institute AB, www.hpi.se

Adress: Magnus Ladulåsgatan 65, SE-118 27 Stockholm

Kontaktperson: 

Peter Wallin, vd. Telefon: 0708-33 91 20. E-post: peter.wallin@hpi.se

Stefan Olander, säljansvarig. Telefon: 0767-84 47 61. E-post: stefan.olander@hpi.se