Health Profile Institute (HPI)

Associerad samarbetspartner till Sveriges Företagshälsor 2021
HPI logga

Health Profile Institute (HPI) utvecklar evidensbaserade metoder och IT-tjänster för att förbättra hälsa och arbetsmiljö och har i flera årtionden varit en naturlig samarbetspartner för företagshälsan.

HPI erbjuder bland annat tjänsterna Hälsoprofil, Hälsoscreening och Arbetsplatsprofil i den digitala plattformen Plustoo. I Plustoo kan användaren skapa hälsoprojekt med enkätlänkar, genomföra och registrera tester, publicera deltagarens resultat till digitalt hälsokonto och bearbeta data för grupprapporter med statistik.

HPI bedriver aktuell forskning i samarbete med bland andra Gymnastik- och idrottshögskolan och Göteborgs Universitet.

HPI har verkat i över 40 år med visionen om ett samhälle där människor upplever en god hälsa och har ett hållbart arbetsliv.

Kontakt:
HPI Health Profile Institute AB
Box 35
182 11 Danderyd
www.hpihealth.se

Besöksadress:
Karlsrovägen 2D
182 53 Danderyd

Kontaktperson:
Peter Wallin, vd
Mobil: 0708-33 91 20
Peter.wallin@hpihealth.se

Stefan Olander, Säljansvarig
Mobil: 0767-84 47 61
Stefan.olander@hpihealth.se