Material till 15-metoden och kontrollerat drickande

Här finns allt material som du behöver för att genomföra 15-metoden eller ge stöd till personer som önskar minska sin alkoholkonsumtion till ett kontrollerat drickande.
Person sitter vid bord och gör noteringar med ett ett halvfullt vinglas i handen

Det finns också material som du kan använda när du ska ge information till exempelvis chefer och HR om att förebygga och hantera alkoholproblem i arbetslivet. Länkar till andra kunskapskällor som du kan ha användning av, för din egen eller andras nytta, hittar du också här.

Innan du börjar

Läs igenom

Material för att ge stöd till Kontrollerat Drickande

Klientmaterial finns även på Studentlitteraturs webbplats, under fliken extramaterial. 

Kompletterande stöd att hänvisa klienter till
Material som stöd för att ge information till uppdragsgivare och beställare

Bildspel 

  • Den som gått utbildning i 15-metoden får tillgång till ett bildspel med talarmanus och åhörarkopior som stöd för att informera om 15-metoden. Kontakta Pernilla Nordkvist om du vill veta mer.

Broschyr om 15-metoden

Affisch för att uppmuntra till att undersöka sina alkoholvanor

Riktlinjer

Goda Exempel

Kostnader för rehabilitering

Övriga kunskapskällor
Stöd och råd

För frågor om utbildningar och material (och allt möjligt) gällande alkohol och droger i arbetslivet kan du kontakta: 

Pernilla Nordkvist, företagssköterska, fil. mast. och projektledare på Sveriges Företagshälsor.
E-post: pernilla.nordkvist@foretagshalsor.se, telefon: 08-762 67 42.

Du som gått utbildning i 15-metoden eller i att ge stöd till personer som önskar dricka kontrollerat och som har börjat använda metoderna i praktiken kan få fortsatt handledning och rådgivning av Anders Hammarberg och Ulric Hermansson. Båda är kliniskt verksamma på Riddargatan1 och arbetar dagligen med metoderna. Här kan du nå dem:

Anders Hammarberg, beteendevetare, leg. psykoterapeut och docent vid Karolinska Institutet.
E-post: anders.hammarberg@ki.se, telefon: 070-247 15 40.

Ulric Hermansson, socionom, med dr och f.d. lektor vid Karolinska Institutet.
E-post: ulric@bahnhof.se, telefon: 070-589 57 10.