Företagshälsovården ett stöd i massvaccineringen

Pressmeddelande från Sveriges Företagshälsor 2020-12-11

Företagshälsovården i Sverige har såväl kompetens som kapacitet att stötta regionerna i massvaccineringen mot Covid-19. En undersökning i branschen visar att våra medlemmar har möjlighet vaccinera över 80 000 personer varje vecka, eller totalt 1,8 miljoner människor fram till den första juli 2021.

Sveriges regioner har ansvar för att vaccinera alla vuxna över 18 år under första halvåret 2021.
För att stoppa smittspridningen är det viktigt att vaccineringen ske snabbt och säkert, att belastningen på sjukvården minimeras och att inget stopp i samhällskritisk verksamhet uppstår eller att långa köer skapas.

Företagshälsovården i Sverige bistår dagligen Sveriges arbetsgivare med hjälp i frågor kring arbetsmiljö och hälsa. Under pandemin har vi bland annat stött arbetsgivarna i arbetet med krishantering, smittskydd och psykisk hälsa. I branschen arbetar ca 4500 personer, majoriteten med medicinsk utbildning, vilket gör det lätt för oss att stärka upp regionernas vaccinationsarbete. En ny undersökning bland landets företagshälsor visar att branschen har kapacitet att vaccinera ca 80 000 personer varje vecka, totalt drygt 1,8 miljoner människor.

– Våra medlemmar efterfrågar en dialog med sin region kring hur de kan bidra i massvaccineringen. De kan underlätta regionernas tunga uppdrag  till exempel genom att vaccinera de som befinner sig i arbetslivet på sin arbetsplats, förklarar Sveriges Företagshälsors vd Peter Munck.
- Vi finns redo att hjälpa regionerna, och välkomnar en kontakt med de som är ansvariga i varje region för en inledande dialog, avslutar Peter Munck.


För ytterligare frågor, kontakta
Peter Munck af Rosenschöld
Vd Sveriges Företagshälsor
Telefon: 070-282 6862
peter.munck@foretagshalsor.se