Ansökan om att finnas med på en förteckning över utbildade och aktiva MRO-läkare

Statusmeddelande

Att finnas med på MRO-förteckningen gäller för ett kalenderår i taget. Förteckningen förnyas en gång per år.

En administrationsavgift, 2 995 kr (exkl. moms)/år och läkare, faktureras efter att ansökan godkänts. Medlemsrabatt, 2 000 kr/år och läkare, utgår i de fall fakturamottagaren är medlem i Sveriges Företagshälsor. 

Fyll i samtliga uppgifter. För att underlätta och möjliggöra behandlingen av ansökan är det viktigt att angivna uppgifter och bifogade underlag är korrekta. Specialistbevis märkt med ditt namn bifogas som pdf-fil. Du kan spara ansökan som "utkast" och fullfölja den vid ett senare tillfälle.  

Om du har frågor, kontakta Pernilla Nordkvist. Telefon: 08-762 67 42. E-post

Ansökan avser

Statusmeddelande

Kontaktuppgifter som kommer att finnas med på förteckningen

Kontaktuppgifter på förteckningen

Statusmeddelande

 

Uppgifter som inte kommer att finnas med på förteckningen

Kontaktuppgifter endast Sveriges Företagshälsor
Antal genomförda MRO-bedömningar det senaste året

Statusmeddelande

 

Bevis om specialistkompetens:

Bifoga fil.
Enbart en fil.
Begränsning 128 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Godkännande

Jag godkänner att de för syftet angivna kontaktuppgifterna noteras i en MRO-förteckning och läggs ut offentligt på Sveriges Företagshälsors webbplats samt att övriga uppgifter för administration av förteckningen hanteras och sparas av Sveriges Företagshälsor.