Arbetsmiljöverkets och Myndigheten för arbetsmiljökunskaps redovisning av uppdrag att lämna förslag om organisationsförändring

onsdag 27 mars 2024
Källa: Regeringskansliet

Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap har haft som gemensamt uppdrag att lämna förslag på hur Myndigheten för arbetsmiljökunskaps uppgifter kan överföras till och inordnas i Arbetsmiljöverket (A2023/01509). Bakgrunden är regeringens avsikt att pröva en överföring och inordning utifrån den generella bedömningen att antalet myndigheter bör minska och statsförvaltningen effektiviseras. Läs mer