En guide om arbetsförmåga – begrepp, samtal och utredning

tisdag 2 november 2021
13:00 – 15:30
Seminarium
0 SEK (exklusive moms)
Välkommen på ett digifysiskt seminarium där företagshälsans nya guide om om arbetsförmåga presenteras.
Arbetsförmågebedömning

Vid seminariet presenterar författarna den nya guiden om arbetsförmåga som lanseras i november. Syftet med guiden är att förklara begreppet arbetsförmåga och beskriva olika former av samtal och utredningar som är relaterade till arbetsförmåga. Guiden ger dig som arbetar inom företagshälsan verktyg som kan användas för att bedöma delkomponenter av arbetsförmåga; fysisk, psykisk, social funktionsförmåga och dess relation till arbetet och arbetsuppgifter. Dessa beskrivs utifrån modellen Arbetsförmågehuset.

Målsättningen är att guiden ska bidra till en gemensam språkbild inom företagshälsan och fungera som en vägledning för de professioner som är verksamma inom företagshälsan. Att samverka med chefer, medarbetare och HR på arbetsplatser, för att på ett evidensbaserat sätt kunna genomföra samtal och utredning av arbetsförmåga i relation till syftet med uppdraget. Guiden kan användas som stöd för tjänsteutveckling inom en företagshälsa, att implementera nya arbetssätt för bedömning av arbetsförmåga.

Guiden om arbetsförmåga har på uppdrag av Sveriges Företagshälsor tagits fram och författats av docent Therese Hellman och docent Charlotte Wåhlin, båda aktiva forskare inom arbetsmiljöområdet. Författarna har haft stöd av arbetsmiljökonsulter som är verksamma inom företagshälsan som gett input kring innehåll. Även representanter med medicinskt ledningsansvar inom Sveriges Företagshälsors medlemmar har gett synpunkter för utveckling av guiden.    

Medverkande:

Peter Munck af Rosenschöld, vd Sveriges Företagshälsor
Therese Hellman, docent, leg arbetsterapeut, Arbets- och miljömedicin, Region Uppsala och Uppsala Universitet, Institutionen för Medicinska vetenskaper
Charlotte Wåhlin, docent, leg fysioterapeut/ergonom, Arbets- och miljömedicin för Region Östergötland, Jönköping och Kalmar län samt Linköpings Universitet, Institutionen för Hälsa, medicin, vård, avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård

Seminariet avslutas med en paneldebatt.
I panelen medverkar:

Cecilia Örjansdotter Andersson, företagssjuksköterska, verksamhetschef, Försvarshälsan, Malmen
Anna-Bell Björk, specialistläkare i Allmänmedicin och Arbetsmedicin, Feelgood, Linköping
Sofia Cars, Leg psykolog/Leg psykoterapeut, Magister i arbete och hälsa, Specialist i klinisk psykologi, Länshälsan, Uppsala

 

Seminariet är avgiftsfritt.

När     Var
2 november kl 13.00-15.30  På plats Flemingsju, Fleminggatan 7, Stockholm.  På distans via Zoom
Kontakt

Marie Dahlgren

marie.dahlgren@foretagshalsor.se

087626745

Anmälan

Statusmeddelande

×

*Obligatoriska uppgifter

Sveriges Företagshälsor värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vi är Personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med gällande lagstiftning. Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

OBS! När du konfirmerar din amälan genom att klicka på "Skicka" längst ner i formuläret sänds en automatisk bekräftelse till angiven e-postadress. Om du inte fått någon bekräftelse har din anmälan inte kommit fram.

Anmälan

Jag anmäler mig till seminarium om arbetsförmåga
Namn
Medlem i Sveriges Företagshälsor
Anmälningsvillkor och information

Anmälan

Anmälan görs alltid på vår webbplats i avsett formulär för respektive utbildning. Observera att det är viktigt att den e-postadress du anger i anmälan är korrekt då all vidare kommunikation sker via den. De adressuppgifter som efterfrågas i ansökan gäller enbart fakturering, var noga med att ange eventuella referensuppgifter som din organisation kräver för att ni ska kunna hantera fakturan. Ange också om det kommer att skickas in ytterligare faktureringsunderlag till oss, inköpsorder eller dylikt. Om förtäring ingår i kursavgiften ska eventuell kostavvikelse anges i anmälan.

Bekräftelse

När du konfirmerar din amälan genom att klicka på "Skicka" längst ner i formuläret sänds en automatisk bekräftelse till angiven e-postadress som bekräftar att din anmälan kommit Sveriges Företagshälsor tillhanda. Om det inte kommer någon automatisk bekräftelse så har inte din anmälan kommit fram, glöm inte att även kontrollera så mejlet inte hamnat i din spamkorg. Kontakta oss via e-post  anmalan@foretagshalsor.se  eller per telefon 08-762 67 46 om du inte erhåller någon anmälningsbekräftelse eller om du har frågor om din anmälan. Mer utförlig information kring kursen/seminariet skickas ut ca 1-2 veckor innan. 

Hantering av personuppgifter

När du lämnar dina personuppgifter till oss i samband med din anmälan så är vi personuppgiftsansvarig för att all behandling sker enligt gällande lagstiftning. För att vi ska kunna administrera din anmälan behöver du vid ansökningstillfället godkänna att vi lagrar dina personuppgifter för att använda dessa för avsett ändamål. Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy

Priser

Alla priser är exklusive moms

Medlems- och mängdrabatter

Medlemsrabatt ges ofta till Sveriges Företagshälsors medlemmar. Rabatten ges i de fall fakturamottagaren är medlem hos oss. Ibland ges även rabatt till andra organisationers medlemmar, då intygas medlemskapet enligt instruktion i anmälningsformuläret.

Är ni tre personer eller fler från samma organisation (med samma fakturauppgifter), som anmäler er samtidigt till ett och samma utbildningstillfälle, kan det finnas möjlighet att utnyttja mängdrabatter. Om ingen information finns på webbsidan, kontakta Sveriges Företagshälsor för mer information om vad som gäller för just din kurs: info@foretagshalsor.se.

Betalningsvillkor

Fakturering sker vanligtvis ca 14 dagar före utbildningstillfället om inget annat anges. Vid särskilda erbjudanden kan dock fakturering ske redan i samband med att anmälningsbekräftelsen går ut. Betalningsvillkor är 30 dagar. Vid betalning efter förfallodatum debiteras en dröjsmålsränta med referensränta + 8 %  samt en lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor. Var noga med att fylla i rätt faktureringsuppgifter för att undvika förseningsavgifter.

Material

Information om vilket material du behöver för respektive utbildning framgår på webbsidan och i den specifika kursinformation du får 1-2 veckor före kursstart. Om du behöver införskaffa litteratur på egen hand framgår det av kursinformationen på webbplatsen.

Sverige Företagshälsor är en miljömedveten organisation och ibland får du åhörarkopior och material att ladda ner/skriva ut efter eget önskemål. Materialet skickas antingen ut per e-post eller finns att ladda ner på vår webbplats. Information om hur du får tillgång till det du behöver ges senast i den specifika kursinformation du får 1-2 veckor innan.

Tider

Start- och sluttid för utbildningarna hittar du på webbsidan där respektive utbildningen beskrivs.

Plats

Plats anges alltid på webbsidan och i den information kring kursen som skickas ut ca 1-2 veckor innan. Eventuell ändring av lokal meddelas via e-post.
 
Lokalerna är utrustade med den senaste tekniken och det går att ansluta egen dator via wifi. 

Är ni en större grupp som vill genomföra en utbildning på en annan ort i Sverige kan det finnas möjlighet att specialarrangera detta, kontakta oss för mer information: info@foretagshalsor.se eller per telefon 08-762 67 46.

Avbokningsregler

Anmälan är bindande. Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras 50 % av deltagaravgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras full avgift. Vid eventuella förhinder kan du ofta överlåta din plats till en kollega inom samma organisation. All avbokning ska ske skriftligt till anmalan@foretagshalsor.se  och bekräftas av Sveriges Företagshälsor.

Inställda utbildningar

Under speciella omständigheter kan Sveriges Företagshälsor tvingas att ställa in eller ändra datum på enstaka utbildningar (t ex pga. sjukdom eller för få anmälningar). Avbokning från Sveriges Företagshälsor meddelas per e-post. Deltagaravgifter som erlagts återbetalas omgående. Omkostnader för resor/logi, inkomstbortfall etc. ersätts ej.

Utvärdering

Vanligtvis ges du som deltagare möjlighet att besvara några korta frågor via en enkät (digitalt eller i pappersform) om hur du upplevt utbildningen. Den information vi får från dig är en viktig del i vårt kvalitets- och utvecklingsarbete. Informationen sammanställs endast på aggregerad nivå.