En guide om arbetsförmåga – begrepp, samtal och utredning

tisdag 2 november 2021
13:00 – 15:30
Seminarium
0 SEK (exklusive moms)
Ett digifysiskt seminarium där företagshälsans nya guide om om arbetsförmåga presenteras.

Seminariet är fullbokat och anmälan är stängd.
Arbetsförmågebedömning

Vid seminariet presenterar författarna den nya guiden om arbetsförmåga som lanseras i november. Syftet med guiden är att förklara begreppet arbetsförmåga och beskriva olika former av samtal och utredningar som är relaterade till arbetsförmåga. Guiden ger dig som arbetar inom företagshälsan verktyg som kan användas för att bedöma delkomponenter av arbetsförmåga; fysisk, psykisk, social funktionsförmåga och dess relation till arbetet och arbetsuppgifter. Dessa beskrivs utifrån modellen Arbetsförmågehuset.

Målsättningen är att guiden ska bidra till en gemensam språkbild inom företagshälsan och fungera som en vägledning för de professioner som är verksamma inom företagshälsan. Att samverka med chefer, medarbetare och HR på arbetsplatser, för att på ett evidensbaserat sätt kunna genomföra samtal och utredning av arbetsförmåga i relation till syftet med uppdraget. Guiden kan användas som stöd för tjänsteutveckling inom en företagshälsa, att implementera nya arbetssätt för bedömning av arbetsförmåga.

Guiden om arbetsförmåga har på uppdrag av Sveriges Företagshälsor tagits fram och författats av docent Therese Hellman och docent Charlotte Wåhlin, båda aktiva forskare inom arbetsmiljöområdet. Författarna har haft stöd av arbetsmiljökonsulter som är verksamma inom företagshälsan som gett input kring innehåll. Även representanter med medicinskt ledningsansvar inom Sveriges Företagshälsors medlemmar har gett synpunkter för utveckling av guiden.    

Medverkande:

Peter Munck af Rosenschöld, vd Sveriges Företagshälsor
Therese Hellman, docent, leg arbetsterapeut, Arbets- och miljömedicin, Region Uppsala och Uppsala Universitet, Institutionen för Medicinska vetenskaper
Charlotte Wåhlin, docent, leg fysioterapeut/ergonom, Arbets- och miljömedicin för Region Östergötland, Jönköping och Kalmar län samt Linköpings Universitet, Institutionen för Hälsa, medicin, vård, avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård

Seminariet avslutas med en paneldebatt.
I panelen medverkar:

Cecilia Örjansdotter Andersson, företagssjuksköterska, verksamhetschef, Försvarshälsan, Malmen
Anna-Bell Björk, specialistläkare i Allmänmedicin och Arbetsmedicin, Feelgood, Linköping
Sofia Cars, Leg psykolog/Leg psykoterapeut, Magister i arbete och hälsa, Specialist i klinisk psykologi, Länshälsan, Uppsala

Seminariet är avgiftsfritt och är en direktsändning (det kommer inte att spelas in och sändas i efterhand).

Sista anmälningsdag är 28 oktober. Därefter skickas länken till seminariet ut till samtliga anmälda deltagare.

När     Var
2 november kl 13.00-15.30  På plats Flemingsju, Fleminggatan 7, Stockholm.  På distans via Zoom. Länk skickas ut några dagar innan.
Kontakt

Marie Dahlgren

marie.dahlgren@foretagshalsor.se

087626745

Anmälan

Statusmeddelande

Anmälan är stängd