Forskning på goda sammarbeten mellan installationsbranschen och företagshälsan

onsdag 7 april 2021
Källa: Luleå Tekniska universitet

Små företag i installationsbranschen (exempelvis VVS-operatörer och elektriker) har ofta begränsade resurser att satsa på arbetsmiljö samtidigt som de tenderar att vara särskilt utsatta för arbetsmiljörisker. I ett nytt forskningsprojekt studeras goda exempel på när samarbete mellan små företag i installationsbranschen och företagshälsovård medfört en förbättrad arbetsmiljö. Resultatet kommer att presenteras i form av en inspirationsbok.
Läs mer