Rapport: Så ska vårdpersonalens arbetsmiljö bli bättre

onsdag 6 december 2023
Källa: Dagens Medicin

Myndigheten för arbetsmiljökunskap redovisar två års kartläggning av arbetsmiljö – risker och friskfaktorer – för vårdpersonal. En stor enkät med tusentals läkare, sjuksköterskor och undersköterskor visar att nästan hälften av de tillfrågade överväger att lämna sitt jobb. Läkares syn på arbetsmiljön skiljer sig på flera sätt från de andra yrkesgrupperna. Rapporten identifierar fem områden som verksamhetschefer bör fokusera på för att skapa en långsiktigt hållbar arbetsmiljö för vårdpersonal. Läs mer