CAB Healthcare

Associerad samarbetspartner till Sveriges Företagshälsor 2024
Kuralink logga

 

 

 

 

 

CAB Healthcare erbjuder genom Kuralink en trygg och säker boknings- och kommunikationsplattform för hantering av ärenden inom privat hälso- och sjukvård och därigenom även företagshälsa.  

År 2019 blev vi associerad samarbetspartner till Sveriges Företagshälsor och med det öppnade vi upp vår plattform med en komplett digital lösning för beställning och hantering av tjänster inom företagshälsa! 

Om plattformen

Kuralink länkar samman privata vårdgivare och vårdbeställare. Som vårdbeställare i Kuralink ges man tillgång till: 

  • En unik rikstäckande sökmotor bland privata vårdgivare. 
  • Ett bokningsflöde där man enkelt kan matcha vårdbehov och/eller beställa kontroller/undersökningar.  
  • Bokning- och kommunikationsplattform mellan alla parter för ärendehantering och uppföljning.  
  • Möjlighet att skapa ett eget nätverk med vårdgivare som kan tillgodose de verksamhetsspecifika behoven vad gäller efterfrågan bland kunder. 
  • Ett tryggt och säkert flöde enligt GDPR och PDL.  

 Utöver Kuralink erbjuder CAB Healthcare:  

  • BDC Care, en produkt för säkra digitala vårdmöten. 
  • SGX – journalsystem med direkt integration till Kuralink.  

För mer information om CAB Healthcare och Kuralink https://kuralink.com/  

Kontakt:
Elin Eriksson
Telefon: +46 (0) 70-842 72 20
E-mail: elin.eriksson@cabhealthcare.se

Bildkollage Kuralink