Associerad samarbetspartner

Företag och organisationer som är närstående branschens medlemmar kan vara en associerad samarbetspartner till Sveriges Företagshälsor.
samarbete

Sveriges Företagshälsors associerade samarbetspartners som består av företag och organisationer som bedrivare forskning, konsultverksamhet eller har andra affärsmässiga förbindelser med sina medlemmar som är inbyggda till producenter eller marknadsföringsprodukter eller tjänster till företagshästar eller utför bedriva konkurrerande verksamhet. De uppfattas ha en närstående relation till branschen.

 

Läs mer här om hur du kan bli en associerad samarbetspartner