Arbetsmiljöverkets regelförnyelse – regler i ny kostym och i digital form

fredag 8 december 2023
14:00 – 15:30
Seminarium
295 SEK (exklusive moms)
295 SEK (exklusive moms)
Ny struktur för föreskrifter och allmänna råd. OBS! Anmälan stänger 4 december!
Man och kvinna tittar på dator i industri

Seminarium

Arbetsmiljöverket har beslutat om en ny struktur för sina föreskrifter och allmänna råd. Den 1 januari 2025 träder reglerna i den nya strukturen i kraft men redan nu finns de på av.se i ett nytt digitaliserat format.

Sveriges Företagshälsor anordnar ett seminarium med syftet att ge en grundläggande information om regelförnyelsen. Föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur beslutades den 15 september 2023. Presentationen inleds med en tidsplan för utvecklingsarbetet fram till att reglerna i den nya strukturen börjar gälla den 1 januari 2025. Efter en kort bakgrund går vi igenom regelförnyelsens tre delar:

Föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur

  • De nuvarande reglerna i 67 föreskriftshäften är bearbetade och insorterade i 15 nya föreskriftshäften.
  • Det är samma skyddsnivåer för arbetstagare och samma krav för arbetsgivare och tillverkare som i nuvarande regler.
  • För byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare tillkommer det nya regler.

Digitalisering av reglerna

De nya reglerna är digitaliserade. Under presentationen visas hur reglerna ser ut på av.se och hur man kan söka och navigera bland föreskrifter och allmänna råd.

Kommunikation och stöd i arbetsmiljöarbetet

Avslutningsvis berättar Arbetsmiljöverket hur de kommunicerar och arbetar med att utveckla stödjande material samlat på av.se.

Föreläsare Arbetsmiljöverket

  • Lotta Trosell, ansvarig för Arbetsmiljöverkets arbete med kommunikation och stöd till regelförnyelsen
  • Anna-Carin Carlsson, kommunikatör

Läs vad pressen skriver

Kontakt