Evimeria EMR AB

Associerad samarbetspartner till Sveriges Företagshälsor 2024

Evimeria EMR AB utvecklar och levererar digitala eHälsotjänster, med visionen om en säker och effektiv vård utan onödig administration.

Loggo Evimeria

 

 

 

 

Evimerias webbaserade journalsystem Webdoc och tilläggstjänster används av specialistvård, primärvård, företagshälsovård och paramedicin inom öppenvården. Systemet är sömlöst och skalbart och kan anpassas efter vårdgivarens unika behov, bland annat tack vare ett brett utbud av integrationer. 

Webdocs funktionalitet och anpassningar för företagshälsan utvecklas löpande och i nära samverkan med referensgrupp. 

 

Kontakt: 

031-718 14 00 
info@evimeria.se 

Hemsida